Zawód monter aparatury rozdzielczej i kontrolnej energii elektrycznej

Monterzy aparatury rozdzielczej i kontrolnej energii elektrycznej odczytują rysunki schematyczne w celu montażu zespołów sterujących sprzętem elektrycznym. Zestawiają przewody, przełączniki, urządzenia sterujące i pomiarowe oraz kable przy użyciu narzędzi ręcznych.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Elektroenergetyka

  Poddyscyplina energetyki i elektrotechniki, specjalizująca się w wytwarzaniu, przesyłaniu, dystrybucji i wykorzystaniu energii elektrycznej poprzez podłączenie urządzeń elektrycznych do silników, generatorów i transformatorów, takich jak zasilacz AC-DC.

 • łączniki elektryczne

  Urządzenia zdolne do otwierania i zamykania obwodów elektrycznych, takie jak odłączniki, wyłączniki przerywające i wyłączniki samoczynne.

 • Energoelektronika

  Funkcjonowanie, projektowanie i stosowanie urządzeń elektronicznych, które kontrolują i przekształcają moc elektryczną. Systemy konwersji mocy są zazwyczaj klasyfikowane jako AC-DC lub prostowniki, DC-AC lub inwertery, konwertery DC-DC i konwertery AC-AC.

 • Części składowe paneli kontrolnych

  Elementy występujące w panelach kontrolnych, takie jak przewody, wyłączniki nadmiarowo-prądowe, szyny DIN, wyłączniki, programowalne sterowniki logiczne (PLC), styczniki i transformatory.

 • Wiązki przewodów

  Zespoły drutów lub kabli połączone opaskami kablowymi, taśmą lub spinane, które są w stanie przekazywać sygnały lub energię elektryczną. Dzięki połączeniu przewodów są one lepiej chronione przed uszkodzeniem, bardziej zwarte i wymagają mniej czasu na instalację.

 • Schematy przyłączeń elektrycznych

  Schematyczne przedstawienie obwodu elektrycznego, jego elementów i połączeń między tymi elementami.

 • Elektromechanika

  Procesy inżynieryjne, które łączą w sobie inżynierię elektryczną i mechaniczną w zastosowaniu elektromechaniki w urządzeniach wymagających energii elektrycznej do powstania ruchu mechanicznego lub urządzeniach wytwarzających energię elektryczną w wyniku ruchu mechanicznego.

 • Akcesoria przyłączeń elektrycznych

  Produkty i akcesoria obejmujące przewody elektryczne i kable, takie jak złącza elektryczne, połączenia i izolacja drutu.

 • Przepisy dotyczące sprzętu elektrycznego

  Krajowe i międzynarodowe przepisy dotyczące stosowania i produkcji sprzętu elektrycznego w fabryce. Rozporządzenia te zawierają przepisy i wytyczne dotyczące zagadnień takich jak ogólne zarządzanie ryzykiem, produkcja sprzętu elektrycznego, testowanie urządzeń elektrycznych, instalacja sprzętu elektrycznego, etykiety ostrzegawcze i certyfikaty.

Umiejętności

 • Zgłaszać wadliwe materiały produkcyjne

  Utrzymanie wymaganej dokumentacji i formularzy przedsiębiorstwa w celu zgłaszania wszelkich wadliwych materiałów lub budzących wątpliwości warunków wytwarzania maszyn i urządzeń.

 • Posługiwać się narzędziami do przewodów elektrycznych

  Posługiwać się narzędziami służącymi do pracy przy przewodach w instalacjach elektrycznych, takimi jak ściągacze izolacji, szczypce do obciskania, lutownice, klucze dynamometryczne oraz opalarki.

 • Tworzyć wiązki kablowe

  Łączyć kable lub przewody ze sobą, używając opasek kablowych, rurek izolacyjnych, sznurowania kabli, tulei, wiązania punktowego, zacisków kablowych lub pasków.

 • Zdejmować izolację z przewodów

  Zdejmowanie zakończeń izolacji, używając odpowiednich narzędzi do tego celu, aby zapewnić właściwe połączenia.

 • Interpretować schematy elektryczne

  Czytać i rozumieć projekty i schematy elektryczne; rozumieć instrukcje techniczne i instrukcje inżynieryjne dotyczące montażu urządzeń elektrycznych; rozumieć teorię energii elektrycznej i elementy elektroniczne.

 • Mocować elementy panelu sterowania

  Montować elementy i urządzenia elektryczne na panelu sterowania, takie jak wyłączniki elektryczne, szyny DIN oraz przełączniki.

 • Mocować elementy

  Mocować elementy zgodnie z projektami i planami technicznymi w celu stworzenia podzespołów lub gotowych produktów.

 • Instalować przełączniki elektryczne

  Przygotować przewody do instalacji w przełącznikach. Podłączać przewody do przełączników. Bezpiecznie montować je we właściwym miejscu.

 • Interpretować schematy montażowe

  Czytać i interpretować rysunki zawierające wszystkie części i podzespoły określonego produktu. Rysunek wskazuje różne komponenty i materiały oraz zawiera instrukcje dotyczące montażu produktu.

 • Porządkować przewody

  Stosować znaczniki przewodów i etykiety kabli w celu identyfikacji i organizacji przewodu. Stosować opaskę zaciskową lub wiązać przewody razem.

 • Pokrywać urządzenia elektryczne powłoką ochronną

  Przygotowywać i nakładać na sprzęt elektryczny i jego elementy powłokę, taką jak powłoka konformalna, aby chronić sprzęt przed wilgocią, wysoką temperaturą i kurzem.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Podłączać przewody do panelu sterowania

  Zdejmować końce przewodów, aby zapewnić prawidłowe połączenia, i podłączać przewody do komponentów panelu sterowania. Zwracać uwagę na etykietę, kolor i rozmiar przewodu. Porządkować przewody za pomocą kanału kablowego lub opaski kablowej.

 • Zapewniać zgodność ze specyfikacjami

  Zapewnić zgodność zmontowanych produktów z podanymi specyfikacjami.

 • Dobierać elementy panelu kontrolnego

  Wybór odpowiednich elementów zespołu sterującego, takich jak przewody i wyłączniki, w celu spełnienia określonych wymagań.

 • Dotrzymywać terminów

  Zapewnić, że procesy operacyjne zostały zakończone we wcześniej uzgodnionym terminie.

 • Dopasowywać podzespoły

  Dopasowywać i projektować podzespoły, aby prawidłowo je łączyć zgodnie z projektami i planami technicznymi.

Source: Sisyphus ODB