Zawód monter części samochodowych

Monterzy części samochodowych łączą części i komponenty pojazdów silnikowych. Korzystają z narzędzi ręcznych i elektronarzędzi do łączenia drutów i przewodów, umieszczania i dopasowania części. Monterzy części samochodowych ustawiają również programowalne urządzenia lub roboty. Testują oni montaż i urządzenia elektryczne i kontrolują poszczególne części pod kątem nieprawidłowości. Sprawdzają jakość montażu, aby upewnić się, czy spełnione zostały normy i czy przestrzegane są specyfikacje.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Mechanika pojazdów silnikowych

  Sposób współdziałania i oddziaływania sił energetycznych w pojazdach silnikowych, takich jak samochody, autobusy, wózki inwalidzkie i inne pojazdy silnikowe. 

 • Mechanika

  Teoretyczne i praktyczne zastosowania nauki badającej wpływ przemieszczeń i sił oddziałujących na ciała fizyczne na rozwój maszyn i urządzeń mechanicznych.

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

 • Elektryczność

  Znajomość zasad dotyczących elektryczności i obwodów elektrycznych, a także związanego z tym ryzyka.

 • Elektromechanika

  Procesy inżynieryjne, które łączą w sobie inżynierię elektryczną i mechaniczną w zastosowaniu elektromechaniki w urządzeniach wymagających energii elektrycznej do powstania ruchu mechanicznego lub urządzeniach wytwarzających energię elektryczną w wyniku ruchu mechanicznego.

 • Elektronika

  Funkcjonowanie obwodów elektronicznych, procesorów, układów scalonych oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego, w tym programów i aplikacji. Zastosowanie tej wiedzy w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania urządzeń elektronicznych.

Umiejętności

 • Dopasowywać podzespoły

  Dopasowywać i projektować podzespoły, aby prawidłowo je łączyć zgodnie z projektami i planami technicznymi.

 • Odczytywać szkice inżynierskie

  Odczytywać szkice techniczne produktu wykonane przez inżyniera w celu zaproponowania ulepszeń, opracowania modeli produktu lub zastosowania go.

 • Nosić odpowiednie elementy wyposażenia ochronnego

  Nosić odpowiednie i niezbędne wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne lub inne środki ochrony oczu, kaski, rękawice ochronne.

 • Składać jednostki elektroniczne

  Montować i konserwować podzespoły i obwody elektroniczne.

 • Przestrzegać norm bezpieczeństwa i higieny pracy

  Przestrzeganie norm w zakresie higieny i bezpieczeństwa ustanowionych przez odpowiednie organy.

 • Składać podzespoły elektryczne

  Montować przełączniki, elementy sterowania elektrycznego, płytki drukowane i inne podzespoły elektryczne za pomocą rąk i sprzętu lutowniczego.

 • Korzystać z dokumentacji technicznej

  Rozumieć i korzystać z dokumentacji technicznej w ogólnym procesie technicznym.

 • Odczytywać standardowe plany działania

  Czytać i rozumieć standardowe plany, rysunki maszyn i procesów.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Mocować elementy

  Mocować elementy zgodnie z projektami i planami technicznymi w celu stworzenia podzespołów lub gotowych produktów.

 • Posługiwać się elektronarzędziami

  Obsługiwać pompy z napędem elektrycznym. Korzystać z narzędzi ręcznych lub elektrycznych. Używać narzędzi do naprawy pojazdów lub środków ochrony.

Source: Sisyphus ODB