Zawód monter fajerwerków

Monterzy fajerwerków tworzą urządzenia wybuchowe, kolorowe światła i zestawiają elementy do użytku jako wyroby pirotechniczne. Przestrzegają planów lub rysunków, wytwarzają różne proszki, umieszczają proszek w osłonkach lub rurkach, montują wszystkie części i kontrolują produkt końcowy.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy

  Zbiór zasad, procedur i przepisów związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i dobrostanem pracowników w ich miejscu pracy. 

 • Przepisy dotyczące wyrobów pirotechnicznych

  Przepisy prawne dotyczące pirotechniki i materiałów pirotechnicznych.

Umiejętności

 • Obsługiwać mechanizm kontrolujący efekty pirotechniczne

  Wykonywać niezbędne działania w celu kontrolowania efektów pirotechnicznych podczas pokazu.

 • Przechowywać materiały pirotechniczne

  Bezpiecznie przechowywać materiały wykorzystywane do wywoływania efektów pirotechnicznych.

 • Tworzyć urządzenia pirotechniczne

  Budować urządzenia potrzebne do realizacji efektów pirotechnicznych w przedstawieniu.

 • Uzyskiwać pozwolenia pirotechniczne

  Uzyskiwać odpowiednie zezwolenia administracyjne i licencje na użytkowanie i transport pirotechniki oraz broni.

 • Przygotowywać sprzęt pirotechniczny

  Upewnić się, że sprzęt pirotechniczny jest gotowy do działania i eksploatacji.

Source: Sisyphus ODB