Zawód monter mechatronik

Monterzy mechatronicy montują i konserwują złożone urządzenia i maszyny mechatroniczne, takie jak roboty, windy i zaawansowane urządzenia gospodarstwa domowego. Budują oni komponenty mechaniczne, elektryczne i elektroniczne, instalują oprogramowanie, ustawiają działanie systemów oraz konserwują i naprawiają komponenty i systemy.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Inżynieria bezpieczeństwa

  Dyscyplina inżynierii stosowana w celu zapewnienia, że systemy, maszyny i sprzęt działają zgodnie z ustalonymi normami bezpieczeństwa i przepisami prawa, takimi jak przepisy ochrony środowiska.

 • Elektronika

  Funkcjonowanie obwodów elektronicznych, procesorów, układów scalonych oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego, w tym programów i aplikacji. Zastosowanie tej wiedzy w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania urządzeń elektronicznych.

 • Wyposażenie komputerowe

  Oferowane komputery, sprzęt peryferyjny i oprogramowanie, ich funkcje, właściwości oraz wymogi prawne i regulacyjne.

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

 • Mechatronika

  Multidyscyplinarna dziedzina inżynierii, łącząca zasady elektrotechniki, inżynierii telekomunikacyjnej, inżynierii sterowania, inżynierii komputerowej i inżynierii mechanicznej w projektowaniu produktów i procesów produkcyjnych. Połączenie tych obszarów inżynierii pozwala na zaprojektowanie i rozwój "inteligentnych" urządzeń oraz osiągnięcie optymalnej równowagi między strukturą mechaniczną a sterowaniem.

Umiejętności

 • Zapewniać zgodność ze specyfikacjami

  Zapewnić zgodność zmontowanych produktów z podanymi specyfikacjami.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Składać jednostki mechatroniczne

  Składać jednostki mechatroniczne wykorzystujące systemy i komponenty technologii mechanicznej, pneumatycznej, hydraulicznej, elektrycznej, elektronicznej oraz technologii informacyjnej. Manipulowanie i dodawanie metali, używając technik spawania i lutowania, kleju, śrub i nitów. Instalacja przewodów. Instalacja systemów napędowych, czujników, siłowników i przetworników. Montaż przełączników, urządzeń sterujących, pokryw i osłon.

 • Stosować techniki lutownicze

  Stosować różne techniki w procesie lutowania, takie jak lutowanie miękkie, lutowanie srebra, lutowanie indukcyjne, lutowanie oporowe, lutowanie przewodów, lutowanie mechaniczne i lutowanie aluminium.

 • Dbać o urządzenia mechatroniczne

  Wykonywać diagnostykę i wykrywać usterki w podzespołach i systemach mechatronicznych oraz w razie potrzeby usuwać, wymieniać lub naprawiać te podzespoły. Wykonywać zadania z zakresu konserwacji profilaktycznej sprzętu, takie jak przechowywanie podzespołów mechatronicznych w czystym, niezapylonym i suchym miejscu.

 • Wykonywać prace metalowe

  Wykonywanie prac z materiałami metalowymi i żeliwnymi w celu montażu pojedynczych części lub konstrukcji.

 • Stosować techniki montażu

  Stosować prawidłowe i aktualne metody montażu w procesie rozwijania produkcji.

 • Instalować urządzenia mechatroniczne

  Instalować sprzęt używany do automatyzacji określonej maszyny lub urządzenia.

 • Interpretować schematy montażowe

  Czytać i interpretować rysunki zawierające wszystkie części i podzespoły określonego produktu. Rysunek wskazuje różne komponenty i materiały oraz zawiera instrukcje dotyczące montażu produktu.

 • Dopasowywać podzespoły

  Dopasowywać i projektować podzespoły, aby prawidłowo je łączyć zgodnie z projektami i planami technicznymi.

 • Czyścić podzespoły w trakcie montażu

  Czyszczenie komponentów przed wykorzystaniem ich w innych zestawach lub jednostek komponentów podczas procesu montażu.

 • Monitorować działanie maszyn

  Obserwować obsługę maszyn oraz oceniać jakość produktów, zapewniając w ten sposób zgodność z normami.

 • Przestrzegać norm bezpieczeństwa w kontekstach przemysłowych

  Przestrzegać procedur i norm bezpieczeństwa w kontekstach przemysłowych, głównie w przypadku maszyn.

 • Odczytywać standardowe plany działania

  Czytać i rozumieć standardowe plany, rysunki maszyn i procesów.

 • Usuwać wadliwe wyroby

  Usuwać wadliwe materiały z linii produkcyjnej.

 • Dotrzymywać terminów

  Zapewnić, że procesy operacyjne zostały zakończone we wcześniej uzgodnionym terminie.

Source: Sisyphus ODB