Zawód monter nadwozi

Monterzy nadwozi zajmują się montażem mocują razem części i elementy nadwozia pojazdów silnikowych, takie jak ramy, drzwi, podwozie i okapy. Korzystają z narzędzi ręcznych, elektronarzędzi i innych urządzeń, takich jak maszyny CNC lub roboty. Zapoznają się z planami technicznymi i korzystają ze zautomatyzowanych urządzeń montażowych w celu budowy nadwozia pojazdów silnikowych. Kontrolują oni poszczególne części pod kątem nieprawidłowego działania i sprawdzają jakość montażu, aby upewnić się, czy spełnione zostały normy i czy przestrzegane są specyfikacje. Monterzy nadwozi zgłaszają swoim przełożonym wszelkie kwestie dotyczące montażu.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

 • Mechanika pojazdów silnikowych

  Sposób współdziałania i oddziaływania sił energetycznych w pojazdach silnikowych, takich jak samochody, autobusy, wózki inwalidzkie i inne pojazdy silnikowe. 

 • Mechanika

  Teoretyczne i praktyczne zastosowania nauki badającej wpływ przemieszczeń i sił oddziałujących na ciała fizyczne na rozwój maszyn i urządzeń mechanicznych.

Umiejętności

 • Korzystać z dokumentacji technicznej

  Rozumieć i korzystać z dokumentacji technicznej w ogólnym procesie technicznym.

 • Dopasowywać podzespoły

  Dopasowywać i projektować podzespoły, aby prawidłowo je łączyć zgodnie z projektami i planami technicznymi.

 • Oznaczać poddawany obróbce przedmiot

  Sprawdzać i zaznaczać części detalu, aby wskazać, w jaki sposób będą pasować do gotowego produktu.

 • Odczytywać standardowe plany działania

  Czytać i rozumieć standardowe plany, rysunki maszyn i procesów.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Składać części metalowe

  Układać i rozmieszczać części stalowe i metalowe w celu złożenia kompletnych produktów; używać odpowiednich narzędzi ręcznych i wskaźników.

 • Wykonywać pracę w ramach zespołów linii montażowej

  Wytwarzać produkty na ruchomej linii montażowej. Pracować w zespole, w którym każdy ma przydzielone zadanie.

 • Odczytywać szkice inżynierskie

  Odczytywać szkice techniczne produktu wykonane przez inżyniera w celu zaproponowania ulepszeń, opracowania modeli produktu lub zastosowania go.

 • Nosić odpowiednie elementy wyposażenia ochronnego

  Nosić odpowiednie i niezbędne wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne lub inne środki ochrony oczu, kaski, rękawice ochronne.

 • Badać jakość produktów

  Stosować różne techniki w celu upewnienia się, że jakość produktu jest zgodna z normami i specyfikacjami jakościowymi. Nadzorować usterki, opakowania i zwroty produktów w różnych departamentach produkcyjnych.

 • Przestrzegać norm bezpieczeństwa i higieny pracy

  Przestrzeganie norm w zakresie higieny i bezpieczeństwa ustanowionych przez odpowiednie organy.

 • Mocować elementy

  Mocować elementy zgodnie z projektami i planami technicznymi w celu stworzenia podzespołów lub gotowych produktów.

Source: Sisyphus ODB