Zawód monter półprzewodników elektronicznych

Monterzy półprzewodników elektronicznych wytwarzają półprzewodniki elektroniczne oraz urządzenia półprzewodnikowe, takie jak mikroczipy lub układy scalone (IC). Mogą również dokonywać napraw, testować i przeglądać produkty. Monterzy półprzewodników elektronicznych pracują w pomieszczeniach czystych i w związku z tym muszą być wyposażone w specjalny lekki sprzęt, który dopasowuje się do ich odzieży, aby zapobiec zanieczyszczeniu przez cząstki znajdujące się w miejscu pracy.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Mikroasembler

  Montaż systemów i komponentów nano, mikro lub mezoskalowych o wymiarach od 1 µm do 1 mm. Ze względu na potrzebę precyzji w mikroskali, mikroukłady wymagają niezawodnego sprzętu do wyrównywania wzrokowego, takiego jak systemy obrazowania wiązką jonową i stereoskopowe mikroskopy elektroniczne, a także precyzyjne narzędzia i maszyny, takie jak mikrogripery. Mikrosystemy są montowane zgodnie z technikami domieszkowania, cienkich warstw, trawienia, wiązania, mikrolitografii i polerowania.

 • Mikroelektronika

  Mikroelektronika jest podrzędną dyscypliną elektroniki i odnosi się do badania, projektowania i produkcji małych podzespołów elektronicznych, takich jak mikroczipy.

 • Półprzewodniki

  Półprzewodniki są niezbędnymi komponentami obwodów elektronicznych i łączą właściwości zarówno izolatorów, takich jak szkło, jak i przewodników, takich jak miedź. Większość półprzewodników to kryształy wykonane z krzemu lub germanu. Po wprowadzeniu innych pierwiastków do kryształu poprzez domieszkowanie, kryształy zamieniają się w półprzewodniki. Zależnie od ilości elektronów wytwarzanych w procesie domieszkowania, kryształy zamieniają się w półprzewodniki typu N lub półprzewodniki typu P.

 • Układy scalone

  Elementy elektroniczne wykonane z zespołu obwodów elektronicznych umieszczonych na materiale półprzewodnikowym, takich jak krzem. Układy scalone (IC) mogą zawierać miliardy komponentów elektronicznych w skali mikro i stanowią jeden z podstawowych elementów urządzeń elektronicznych.

 • Elektronika

  Funkcjonowanie obwodów elektronicznych, procesorów, układów scalonych oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego, w tym programów i aplikacji. Zastosowanie tej wiedzy w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania urządzeń elektronicznych.

Umiejętności

 • Monitorować działanie maszyn

  Obserwować obsługę maszyn oraz oceniać jakość produktów, zapewniając w ten sposób zgodność z normami.

 • Montować układy elektroniczne na płytkach półprzewodnikowych

  Umieszczać tranzystory i pozostałe elementy obwodów elektronicznych na gotowych płytkach krzemowych i płytkach plastycznych dla poszczególnych układów scalonych (IC) lub mikrochipów.

 • Nosić kombinezon do pracy w pomieszczeniu czystym

  Nosić odzież odpowiednią dla środowisk wymagających wysokiego poziomu czystości, aby kontrolować poziom zanieczyszczenia.

 • Dokonywać przeglądu elementów półprzewodnika

  Badanie jakości użytych materiałów, sprawdzanie czystości i orientacji molekularnej kryształów półprzewodnikowych oraz badanie płytek pod kątem wad powierzchni przy użyciu urządzeń do testowania elektronicznego, mikroskopów, substancji chemicznych, promieni rentgenowskich i precyzyjnych przyrządów pomiarowych.

 • Interpretować schematy montażowe

  Czytać i interpretować rysunki zawierające wszystkie części i podzespoły określonego produktu. Rysunek wskazuje różne komponenty i materiały oraz zawiera instrukcje dotyczące montażu produktu.

 • Zgłaszać wadliwe materiały produkcyjne

  Utrzymanie wymaganej dokumentacji i formularzy przedsiębiorstwa w celu zgłaszania wszelkich wadliwych materiałów lub budzących wątpliwości warunków wytwarzania maszyn i urządzeń.

 • Wytwarzać kryształy półprzewodnikowe

  Ładowanie do pieca surowych materiałów półprzewodnikowych, takich jak polikrzem. Powstałe w ten sposób stopiony krzem jest następnie wirowany w tyglu, a kryształ zarodkowy krzemu jest wkładany do niego podczas wirowania w przeciwnym kierunku. Gdy stopiony polikrzem pozostawia się do ostygnięcia, kryształ zarodkowy jest powoli wycofywany. Wynikiem jest pojedynczy element półprzewodnikowy o średnicy ok. 200 mm.

 • Ciąć kryształy na płytki

  Używać maszyn do cięcia drutem, aby ciąć kryształy krzemu na ultracienkie płytki o grubości około 2/3 milimetra.

 • Dotrzymywać terminów

  Zapewnić, że procesy operacyjne zostały zakończone we wcześniej uzgodnionym terminie.

 • Usuwać wadliwe wyroby

  Usuwać wadliwe materiały z linii produkcyjnej.

 • Monitorować zgodność z normami jakości produkcji

  Monitorować normy jakości w procesie produkcyjnym i wykończeniowym.

 • Czyścić płytki półprzewodnikowe

  Czyścić płytki półprzewodnikowe za pomocą odpowiedniego sprzętu czyszczącego, takiego jak zautomatyzowane urządzenia do czyszczenia płytek półprzewodnikowych, zawory spustowe i kąpiele chemiczne.

 • Odciskać wzór obwodu na płytkach półprzewodnikowych

  Odciskać wzór obwodu elektronicznego na płytkach półprzewodnikowych w procesie znanym jako fotolitografia. Najpierw płytki półprzewodnikowe są pokrywane światłoczułymi substancjami chemicznymi, które tężeją po wystawienia na działanie promieni UV. W szczelnie zamkniętych, ciemnych pokojach światło przechodzi przez obraz wzoru, przedostając się przez miniaturyzującą soczewkę, w stronę powlekanej płytki. Po usunięciu substancji chemicznej wzór pozostaje. Płytki półprzewodnikowe nadbudowują się warstwami, a proces wytrawiania zdjęcia powtarza się na każdej nowej warstwie. Niektóre warstwy są gotowane, niektóre – jonizowane plazmowo, a niektóre – wypiekane w metalu. Każda obróbka zmienia właściwości tej warstwy.

 • Zapewniać zgodność ze specyfikacjami

  Zapewnić zgodność zmontowanych produktów z podanymi specyfikacjami.

 • Przeprowadzać pomiary części

  Obsługiwać przyrządy pomiarowe do pomiaru części wytwarzanych przedmiotów. Uwzględnianie specyfikacji producentów w dokonywaniu pomiarów.

 • Polerować płytki półprzewodnikowe

  Obsługa robotów zautomatyzowanych, aby czyścić, polerować i szlifować płytki półprzewodnikowe za pomocą procesu zwanego docieraniem. W rezultacie otrzymuje się płytki krzemu o chropowatości powierzchni mniejszej niż jedna milionowa milimetra.

Source: Sisyphus ODB