Zawód monter silników pojazdów samochodowych

Monterzy silników pojazdów samochodowych budują i instalują prefabrykowane części do formowania silników pojazdów silnikowych, takich jak silniki wysokoprężne, gazowe, benzynowe i elektryczne. Zapoznają się ze specyfikacjami i rysunkami technicznymi w celu określenia instrukcji dotyczących materiałów i montażu. Kontrolują i badają silniki i odrzucają niesprawne elementy.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

 • Mechanika

  Teoretyczne i praktyczne zastosowania nauki badającej wpływ przemieszczeń i sił oddziałujących na ciała fizyczne na rozwój maszyn i urządzeń mechanicznych.

 • Podzespoły do silników

  Znajomość różnych elementów silnika oraz ich działania i konserwacji. Wiedza na temat tego, kiedy należy dokonać naprawy i wymiany.

 • Elektromechanika

  Procesy inżynieryjne, które łączą w sobie inżynierię elektryczną i mechaniczną w zastosowaniu elektromechaniki w urządzeniach wymagających energii elektrycznej do powstania ruchu mechanicznego lub urządzeniach wytwarzających energię elektryczną w wyniku ruchu mechanicznego.

 • Mechanika pojazdów silnikowych

  Sposób współdziałania i oddziaływania sił energetycznych w pojazdach silnikowych, takich jak samochody, autobusy, wózki inwalidzkie i inne pojazdy silnikowe. 

 • Obsługa różnych rodzajów silników

  Znajomość cech charakterystycznych, wymagań dotyczących konserwacji i procedur roboczych w odniesieniu do różnych typów silników, takich jak silnik gazowy, wysokoprężny, elektryczny, oraz silników wyposażonych w instalacje z napędem parowym.

Umiejętności

 • Mocować elementy

  Mocować elementy zgodnie z projektami i planami technicznymi w celu stworzenia podzespołów lub gotowych produktów.

 • Nosić odpowiednie elementy wyposażenia ochronnego

  Nosić odpowiednie i niezbędne wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne lub inne środki ochrony oczu, kaski, rękawice ochronne.

 • Korzystać z dokumentacji technicznej

  Rozumieć i korzystać z dokumentacji technicznej w ogólnym procesie technicznym.

 • Zapewniać dostępność wyposażenia

  Upewniać się, że niezbędne wyposażenie jest zapewnione, gotowe i dostępne do użycia przed rozpoczęciem procedur.

 • Poddawać przedmioty obrabiane obróbce wstępnej

  Stosować obróbkę przygotowawczą obrabianego detalu za pomocą procesów mechanicznych lub chemicznych przed główną operacją.

 • Ześrubowywać elementy silnika

  Bezpiecznie ześrubowywać elementy silnika, ręcznie lub przy użyciu elektronarzędzi.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Dopasowywać podzespoły

  Dopasowywać i projektować podzespoły, aby prawidłowo je łączyć zgodnie z projektami i planami technicznymi.

 • Przestrzegać norm bezpieczeństwa i higieny pracy

  Przestrzeganie norm w zakresie higieny i bezpieczeństwa ustanowionych przez odpowiednie organy.

 • Posługiwać się elektronarzędziami

  Obsługiwać pompy z napędem elektrycznym. Korzystać z narzędzi ręcznych lub elektrycznych. Używać narzędzi do naprawy pojazdów lub środków ochrony.

 • Odczytywać standardowe plany działania

  Czytać i rozumieć standardowe plany, rysunki maszyn i procesów.

 • Odczytywać szkice inżynierskie

  Odczytywać szkice techniczne produktu wykonane przez inżyniera w celu zaproponowania ulepszeń, opracowania modeli produktu lub zastosowania go.

Source: Sisyphus ODB