Zawód monter sprzętu elektronicznego

Monterzy sprzętu elektronicznego odpowiadają za montaż urządzeń i systemów elektronicznych. Montują oni elektroniczne komponenty i przewody zgodnie ze schematami i rysunkami montażowymi. Mogą oni pomagać w kontroli jakości i konserwacji sprzętu.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Schematy elektryczne

  Odczytywanie i rozumienie schematów układów przedstawiających połączenia między urządzeniami, takimi jak połączenia elektryczne i sygnałowe.

 • Rodzaje elektroniki

  Różne kategorie elektroniki, takie jak elektronika użytkowa, wyroby medyczne, mikroelektronika, komputery, sprzęt informacyjny i komunikacyjny oraz sprzęt pomiarowy.

 • Normy dotyczące sprzętu elektronicznego

  Krajowe i międzynarodowe normy i przepisy dotyczące jakości i bezpieczeństwa w odniesieniu do stosowania i wytwarzania sprzętu elektronicznego i jego komponentów, takich jak półprzewodniki i płytki obwodów drukowanych.

 • Płytki obwodu drukowanego

  Płytki obwodu drukowanego (PCB) są elementami o zasadniczym znaczeniu dla prawie wszystkich urządzeń elektronicznych. Składają się one z cienkich płytek lub substratów, na których umieszcza się elementy elektroniczne, takie jak mikroczipy. Elementy elektroniczne są elektrycznie połączone przewodowo za pomocą ścieżek przewodzących i podkładek.

 • Układy scalone

  Elementy elektroniczne wykonane z zespołu obwodów elektronicznych umieszczonych na materiale półprzewodnikowym, takich jak krzem. Układy scalone (IC) mogą zawierać miliardy komponentów elektronicznych w skali mikro i stanowią jeden z podstawowych elementów urządzeń elektronicznych.

 • Przepisy dotyczące sprzętu elektrycznego

  Krajowe i międzynarodowe przepisy dotyczące stosowania i produkcji sprzętu elektrycznego w fabryce. Rozporządzenia te zawierają przepisy i wytyczne dotyczące zagadnień takich jak ogólne zarządzanie ryzykiem, produkcja sprzętu elektrycznego, testowanie urządzeń elektrycznych, instalacja sprzętu elektrycznego, etykiety ostrzegawcze i certyfikaty.

 • Elektronika

  Funkcjonowanie obwodów elektronicznych, procesorów, układów scalonych oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego, w tym programów i aplikacji. Zastosowanie tej wiedzy w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania urządzeń elektronicznych.

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

Umiejętności

 • Stosować techniki montażu

  Stosować prawidłowe i aktualne metody montażu w procesie rozwijania produkcji.

 • Lutować elementy elektroniczne

  Obsługiwać i wykorzystywać narzędzia lutownicze oraz lutownice, które zapewniają wysokie temperatury do topnienia lutu i łączenia komponentów elektronicznych.

 • Składać jednostki elektroniczne

  Montować i konserwować podzespoły i obwody elektroniczne.

 • Przestrzegać norm bezpieczeństwa i higieny pracy

  Przestrzeganie norm w zakresie higieny i bezpieczeństwa ustanowionych przez odpowiednie organy.

 • Interpretować schematy montażowe

  Czytać i interpretować rysunki zawierające wszystkie części i podzespoły określonego produktu. Rysunek wskazuje różne komponenty i materiały oraz zawiera instrukcje dotyczące montażu produktu.

 • Usuwać wadliwe wyroby

  Usuwać wadliwe materiały z linii produkcyjnej.

 • Mocować elementy

  Mocować elementy zgodnie z projektami i planami technicznymi w celu stworzenia podzespołów lub gotowych produktów.

 • Przeprowadzać pomiary części

  Obsługiwać przyrządy pomiarowe do pomiaru części wytwarzanych przedmiotów. Uwzględnianie specyfikacji producentów w dokonywaniu pomiarów.

 • Stosować techniki lutownicze

  Stosować różne techniki w procesie lutowania, takie jak lutowanie miękkie, lutowanie srebra, lutowanie indukcyjne, lutowanie oporowe, lutowanie przewodów, lutowanie mechaniczne i lutowanie aluminium.

 • Zgłaszać wadliwe materiały produkcyjne

  Utrzymanie wymaganej dokumentacji i formularzy przedsiębiorstwa w celu zgłaszania wszelkich wadliwych materiałów lub budzących wątpliwości warunków wytwarzania maszyn i urządzeń.

 • Zapewniać zgodność ze specyfikacjami

  Zapewnić zgodność zmontowanych produktów z podanymi specyfikacjami.

 • Dotrzymywać terminów

  Zapewnić, że procesy operacyjne zostały zakończone we wcześniej uzgodnionym terminie.

 • Monitorować zgodność z normami jakości produkcji

  Monitorować normy jakości w procesie produkcyjnym i wykończeniowym.

 • Dopasowywać podzespoły

  Dopasowywać i projektować podzespoły, aby prawidłowo je łączyć zgodnie z projektami i planami technicznymi.

Source: Sisyphus ODB