Zawód monter sprzętu elektrycznego

Monterzy sprzętu elektrycznego odpowiadają za montaż urządzeń elektrycznych. Montują elementy składowe i przewody zgodnie ze schematami.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy dotyczące sprzętu elektrycznego

  Krajowe i międzynarodowe przepisy dotyczące stosowania i produkcji sprzętu elektrycznego w fabryce. Rozporządzenia te zawierają przepisy i wytyczne dotyczące zagadnień takich jak ogólne zarządzanie ryzykiem, produkcja sprzętu elektrycznego, testowanie urządzeń elektrycznych, instalacja sprzętu elektrycznego, etykiety ostrzegawcze i certyfikaty.

 • Elektryczność

  Znajomość zasad dotyczących elektryczności i obwodów elektrycznych, a także związanego z tym ryzyka.

 • Podstawy związane z układami elektrycznymi

  Energia elektryczna jest wytwarzana podczas przepływu prądu elektrycznego wzdłuż przewodnika. Wiąże się ona z ruchem wolnych elektronów między atomami. Im więcej wolnych elektronów występuje w materiale, tym lepszym jest on przewodnikiem. Trzy główne parametry energii elektrycznej to napięcie, prąd (w amperach) oraz opór (w ohmach).

 • Wyładowanie elektryczne

  Właściwości i zastosowania wyładowań elektrycznych, w tym napięcie i elektrody.

 • Schematy przyłączeń elektrycznych

  Schematyczne przedstawienie obwodu elektrycznego, jego elementów i połączeń między tymi elementami.

Umiejętności

 • Dopasowywać podzespoły

  Dopasowywać i projektować podzespoły, aby prawidłowo je łączyć zgodnie z projektami i planami technicznymi.

 • Obsługiwać sprzęt do lutowania

  Używać sprzęt do lutowania do roztapiania i łączenia elementów metalowych lub stalowych, takich jak pistolet lutowniczy, lampa lutownicza, gazowa kolba lutownicza i inne.

 • Monitorować zgodność z normami jakości produkcji

  Monitorować normy jakości w procesie produkcyjnym i wykończeniowym.

 • Składać podzespoły elektryczne

  Montować przełączniki, elementy sterowania elektrycznego, płytki drukowane i inne podzespoły elektryczne za pomocą rąk i sprzętu lutowniczego.

 • Interpretować schematy elektryczne

  Czytać i rozumieć projekty i schematy elektryczne; rozumieć instrukcje techniczne i instrukcje inżynieryjne dotyczące montażu urządzeń elektrycznych; rozumieć teorię energii elektrycznej i elementy elektroniczne.

 • Zapewniać zgodność ze specyfikacjami

  Zapewnić zgodność zmontowanych produktów z podanymi specyfikacjami.

 • Przeprowadzać pomiary części

  Obsługiwać przyrządy pomiarowe do pomiaru części wytwarzanych przedmiotów. Uwzględnianie specyfikacji producentów w dokonywaniu pomiarów.

 • Mocować elementy

  Mocować elementy zgodnie z projektami i planami technicznymi w celu stworzenia podzespołów lub gotowych produktów.

 • Nosić odpowiednie elementy wyposażenia ochronnego

  Nosić odpowiednie i niezbędne wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne lub inne środki ochrony oczu, kaski, rękawice ochronne.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Stosować techniki lutownicze

  Stosować różne techniki w procesie lutowania, takie jak lutowanie miękkie, lutowanie srebra, lutowanie indukcyjne, lutowanie oporowe, lutowanie przewodów, lutowanie mechaniczne i lutowanie aluminium.

 • Interpretować schematy montażowe

  Czytać i interpretować rysunki zawierające wszystkie części i podzespoły określonego produktu. Rysunek wskazuje różne komponenty i materiały oraz zawiera instrukcje dotyczące montażu produktu.

 • Usuwać wadliwe wyroby

  Usuwać wadliwe materiały z linii produkcyjnej.

 • Zgłaszać wadliwe materiały produkcyjne

  Utrzymanie wymaganej dokumentacji i formularzy przedsiębiorstwa w celu zgłaszania wszelkich wadliwych materiałów lub budzących wątpliwości warunków wytwarzania maszyn i urządzeń.

 • Badać jakość produktów

  Stosować różne techniki w celu upewnienia się, że jakość produktu jest zgodna z normami i specyfikacjami jakościowymi. Nadzorować usterki, opakowania i zwroty produktów w różnych departamentach produkcyjnych.

 • Dotrzymywać terminów

  Zapewnić, że procesy operacyjne zostały zakończone we wcześniej uzgodnionym terminie.

Source: Sisyphus ODB