Zawód monter sprzętu stomatologicznego

Monterzy sprzętu stomatologicznego montują różne sprzęty stomatologiczne, takie jak wiertarki, lasery, sondy, lusterka i urządzenia do obrazowania stomatologicznego. Wykorzystują oni różne maszyny, narzędzia ręczne, chemikalia, kleje i materiały epoksydowe do montażu narzędzi dentystycznych. Wykorzystują narzędzia precyzyjne i pracują w pomieszczeniach czystych.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Części składowe przyrządu dentystycznego

  Różne części składowe i materiały niezbędne do utworzenia specjalnego instrumentu dentystycznego. Te materiały i elementy obejmują elektromedyczne narzędzia dentystyczne, takie jak wiertła stomatologiczne i lasery stomatologiczne, a także nieelektryczne narzędzia dentystyczne, takie jak lusterka stomatologiczne i sondy sierpowe.

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

 • Anatomia zębów

  Rozwój, wygląd, klasyfikacja, funkcja i cechy zębów oraz ich pozycja w jamie ustnej.

 • Przepisy dotyczące wyrobów medycznych

  Zbiór przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących produkcji, bezpieczeństwa i dystrybucji wyrobów medycznych.

Umiejętności

 • Zapewniać zgodność ze specyfikacjami

  Zapewnić zgodność zmontowanych produktów z podanymi specyfikacjami.

 • Mocować elementy

  Mocować elementy zgodnie z projektami i planami technicznymi w celu stworzenia podzespołów lub gotowych produktów.

 • Produkować przyrządy dentystyczne

  Wytwarzać instrumenty dentystyczne, używając określonych materiałów, komponentów, narzędzi ręcznych i elektronarzędzi.

 • Przeprowadzać pomiary części

  Obsługiwać przyrządy pomiarowe do pomiaru części wytwarzanych przedmiotów. Uwzględnianie specyfikacji producentów w dokonywaniu pomiarów.

 • Czyścić podzespoły w trakcie montażu

  Czyszczenie komponentów przed wykorzystaniem ich w innych zestawach lub jednostek komponentów podczas procesu montażu.

 • Zgłaszać wadliwe materiały produkcyjne

  Utrzymanie wymaganej dokumentacji i formularzy przedsiębiorstwa w celu zgłaszania wszelkich wadliwych materiałów lub budzących wątpliwości warunków wytwarzania maszyn i urządzeń.

 • Posługiwać się materiałami dentystycznymi

  Manipulacja materiałami stosowanymi w zabiegach dentystycznych, takimi jak woski, tworzywa sztuczne, stopy szlachetne i nieszlachetne, stal nierdzewna, porcelana i kompozyty lub szkło polimerowe.

 • Interpretować schematy montażowe

  Czytać i interpretować rysunki zawierające wszystkie części i podzespoły określonego produktu. Rysunek wskazuje różne komponenty i materiały oraz zawiera instrukcje dotyczące montażu produktu.

 • Usuwać wadliwe wyroby

  Usuwać wadliwe materiały z linii produkcyjnej.

 • Posługiwać się narzędziami o wysokiej precyzji

  Wykorzystywanie precyzyjnych narzędzi elektronicznych, mechanicznych, elektrycznych lub optycznych do pracy precyzyjnej.

 • Przestrzegać wytycznych klinicznych

  Postępować według uzgodnionych protokołów i wytycznych w celu wsparcia praktyk opieki zdrowotnej realizowanych przez instytucje opieki zdrowotnej, stowarzyszenia zawodowe lub władze, a także przez organizacje naukowe.

 • Obsługiwać precyzyjne urządzenia pomiarowe

  Mierzyć rozmiar obrabianego detalu podczas sprawdzania i znakowania, aby sprawdzić, czy jest ona standardowa, używając dwu- i trójwymiarowego precyzyjnego sprzętu pomiarowego, takiego jak suwmiarka, mikrometr i przyrząd pomiarowy.

 • Dotrzymywać terminów

  Zapewnić, że procesy operacyjne zostały zakończone we wcześniej uzgodnionym terminie.

 • Badać jakość produktów

  Stosować różne techniki w celu upewnienia się, że jakość produktu jest zgodna z normami i specyfikacjami jakościowymi. Nadzorować usterki, opakowania i zwroty produktów w różnych departamentach produkcyjnych.

 • Nosić kombinezon do pracy w pomieszczeniu czystym

  Nosić odzież odpowiednią dla środowisk wymagających wysokiego poziomu czystości, aby kontrolować poziom zanieczyszczenia.

 • Dopasowywać podzespoły

  Dopasowywać i projektować podzespoły, aby prawidłowo je łączyć zgodnie z projektami i planami technicznymi.

Source: Sisyphus ODB