Zawód monter taboru szynowego

Monterzy taboru szynowego korzystają z narzędzi ręcznych, elektronarzędzi i innych urządzeń, takich jak podnośniki lub roboty, do budowy, wyposażenia i instalacji części prefabrykowanych do produkcji podzespołów taboru i konstrukcji nadwozia. Zapoznają się z planami i interpretują je. Obsługują systemy kontroli w celu określenia charakterystyki funkcjonalnej zespołów i odpowiednio się do nich dostosowują.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Elektromechanika

  Procesy inżynieryjne, które łączą w sobie inżynierię elektryczną i mechaniczną w zastosowaniu elektromechaniki w urządzeniach wymagających energii elektrycznej do powstania ruchu mechanicznego lub urządzeniach wytwarzających energię elektryczną w wyniku ruchu mechanicznego.

 • Mechanika

  Teoretyczne i praktyczne zastosowania nauki badającej wpływ przemieszczeń i sił oddziałujących na ciała fizyczne na rozwój maszyn i urządzeń mechanicznych.

 • Mechanika pociągów

  Posiadanie podstawowej wiedzy o mechanice związanej z pociągami, zrozumienie szczegółów technicznych i udział w dyskusjach na tematy pokrewne w celu rozwiązywania problemów związanych z mechaniką.

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

Umiejętności

 • Korzystać z dokumentacji technicznej

  Rozumieć i korzystać z dokumentacji technicznej w ogólnym procesie technicznym.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Składać części metalowe

  Układać i rozmieszczać części stalowe i metalowe w celu złożenia kompletnych produktów; używać odpowiednich narzędzi ręcznych i wskaźników.

 • Monitorować zgodność z przepisami dotyczącymi pojazdów kolejowych

  Inspekcje taboru, części i systemów w celu zapewnienia zgodności z normami i specyfikacjami.

 • Zapewniać dostępność wyposażenia

  Upewniać się, że niezbędne wyposażenie jest zapewnione, gotowe i dostępne do użycia przed rozpoczęciem procedur.

 • Posługiwać się elektronarzędziami

  Obsługiwać pompy z napędem elektrycznym. Korzystać z narzędzi ręcznych lub elektrycznych. Używać narzędzi do naprawy pojazdów lub środków ochrony.

 • Odczytywać standardowe plany działania

  Czytać i rozumieć standardowe plany, rysunki maszyn i procesów.

 • Mocować elementy

  Mocować elementy zgodnie z projektami i planami technicznymi w celu stworzenia podzespołów lub gotowych produktów.

 • Badać jakość produktów

  Stosować różne techniki w celu upewnienia się, że jakość produktu jest zgodna z normami i specyfikacjami jakościowymi. Nadzorować usterki, opakowania i zwroty produktów w różnych departamentach produkcyjnych.

 • Przestrzegać norm bezpieczeństwa i higieny pracy

  Przestrzeganie norm w zakresie higieny i bezpieczeństwa ustanowionych przez odpowiednie organy.

 • Odczytywać szkice inżynierskie

  Odczytywać szkice techniczne produktu wykonane przez inżyniera w celu zaproponowania ulepszeń, opracowania modeli produktu lub zastosowania go.

 • Dopasowywać podzespoły

  Dopasowywać i projektować podzespoły, aby prawidłowo je łączyć zgodnie z projektami i planami technicznymi.

 • Nosić odpowiednie elementy wyposażenia ochronnego

  Nosić odpowiednie i niezbędne wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne lub inne środki ochrony oczu, kaski, rękawice ochronne.

Source: Sisyphus ODB