Zawód monter urządzeń elektromechanicznych

Monterzy urządzeń elektromechanicznych zapoznają się z planami, rysunkami i instrukcjami i interpretują je w celu montażu lub modyfikacji sprzętu lub urządzeń elektromechanicznych. Kontrolują i badają ukończone zespoły w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz zgodności ze specyfikacjami i normami.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Elektronika

  Funkcjonowanie obwodów elektronicznych, procesorów, układów scalonych oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego, w tym programów i aplikacji. Zastosowanie tej wiedzy w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania urządzeń elektronicznych.

 • Mechanika

  Teoretyczne i praktyczne zastosowania nauki badającej wpływ przemieszczeń i sił oddziałujących na ciała fizyczne na rozwój maszyn i urządzeń mechanicznych.

 • Plany instalacji elektrycznej

  Obrazowe przedstawienie obwodu elektrycznego. Pokazuje komponenty obwodu jako uproszczone kształty oraz przyłącza zasilania i sygnału między urządzeniami. Zapewnia informacje o względnym położeniu i rozmieszczeniu urządzeń i terminali na urządzeniach, aby pomóc w budowie lub serwisowaniu urządzenia. Schemat połączeń jest często używany do rozwiązywania problemów i upewnienia się, że wszystkie połączenia zostały wykonane i że wszystko jest na miejscu.

 • Elektromechanika

  Procesy inżynieryjne, które łączą w sobie inżynierię elektryczną i mechaniczną w zastosowaniu elektromechaniki w urządzeniach wymagających energii elektrycznej do powstania ruchu mechanicznego lub urządzeniach wytwarzających energię elektryczną w wyniku ruchu mechanicznego.

 • Elektryczność

  Znajomość zasad dotyczących elektryczności i obwodów elektrycznych, a także związanego z tym ryzyka.

 • Maszyny elektryczne

  Aparatura elektryczna, która potrafi przetwarzać energię mechaniczną na energię elektryczną (generatory), energię elektryczną na energię mechaniczną (silniki) i zmieniać poziom napięcia prądu przemiennego (transformatory).

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

Umiejętności

 • Odczytywać standardowe plany działania

  Czytać i rozumieć standardowe plany, rysunki maszyn i procesów.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Odczytywać szkice inżynierskie

  Odczytywać szkice techniczne produktu wykonane przez inżyniera w celu zaproponowania ulepszeń, opracowania modeli produktu lub zastosowania go.

 • Mocować elementy

  Mocować elementy zgodnie z projektami i planami technicznymi w celu stworzenia podzespołów lub gotowych produktów.

 • Składać jednostki elektroniczne

  Montować i konserwować podzespoły i obwody elektroniczne.

 • Przeprowadzać próby testowe

  Przeprowadzać testy, stawiając system, maszynę, narzędzie lub inny sprzęt poprzez szereg działań w rzeczywistych warunkach pracy, aby ocenić jego niezawodność i przydatność do realizacji jego zadań oraz odpowiednio dostosować ustawienia.

 • Obsługiwać elektroniczne narzędzia pomiarowe

  Obsługa szerokiej gamy urządzeń do pomiaru właściwości elektronicznych elementów systemu, takich jak licznik mocy optycznej, licznik poboru mocy światłowodowej, cyfrowy licznik mocy i liczniki komorowe.

 • Przestrzegać norm bezpieczeństwa i higieny pracy

  Przestrzeganie norm w zakresie higieny i bezpieczeństwa ustanowionych przez odpowiednie organy.

 • Interpretować schematy montażowe

  Czytać i interpretować rysunki zawierające wszystkie części i podzespoły określonego produktu. Rysunek wskazuje różne komponenty i materiały oraz zawiera instrukcje dotyczące montażu produktu.

 • Nosić odpowiednie elementy wyposażenia ochronnego

  Nosić odpowiednie i niezbędne wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne lub inne środki ochrony oczu, kaski, rękawice ochronne.

 • Składać podzespoły elektryczne

  Montować przełączniki, elementy sterowania elektrycznego, płytki drukowane i inne podzespoły elektryczne za pomocą rąk i sprzętu lutowniczego.

 • Przygotowywać elementy do połączenia

  Przygotowywać przedmioty wykonane z metali lub innych materiałów do procesu łączenia poprzez czyszczenie, porównywanie wyników pomiarów z planem technicznym i oznaczanie miejsc łączenia.

 • Dopasowywać podzespoły

  Dopasowywać i projektować podzespoły, aby prawidłowo je łączyć zgodnie z projektami i planami technicznymi.

 • Montować urządzenia elektryczne i elektroniczne

  Instalować urządzenia działające na bazie prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych bądź urządzenia do wytwarzania, przesyłania lub pomiaru prądu i pól elektromagnetycznych. Urządzenia te obejmują tablice rozdzielcze, silniki elektryczne, generatory czy systemy prądu stałego.

 • Korzystać z dokumentacji technicznej

  Rozumieć i korzystać z dokumentacji technicznej w ogólnym procesie technicznym.

Source: Sisyphus ODB