Zawód monter urządzeń medycznych

Monterzy urządzeń medycznych wytwarzają przyrządy, maszyny i urządzenia, które mogą być używane do profilaktyki, diagnostyki lub leczenia stanów chorobowych. Urządzenia medyczne mogą być nieelektryczne, takie jak rurki, igły, zestawy do drenażu i jałowe pipety, a także elektryczne, takie jak rozruszniki serca, urządzenia RM i urządzenia rentgenowskie. Niektórzy mogą również pracować przy produkcji mebli medycznych, takich jak łóżka szpitalne i stoły operacyjne.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

 • Techniki sterylizacji

  Metody i techniki stosowane do niszczenia lub usuwania mikroorganizmów, takich jak wirusy i bakterie, które mogą zanieczyszczać instrumenty medyczne lub każdy rodzaj materiału w ramach opieki zdrowotnej.

 • Wyroby medyczne

  Sprzęt i urządzenia stosowane w diagnozowaniu, zapobieganiu i leczeniu zaburzeń medycznych. Wyroby medyczne obejmują szeroką gamę produktów, od strzykawek i protez po maszyny do rezonansu magnetycznego i aparaty słuchowe.

 • Materiały do produkcji wyrobów medycznych

  Różne materiały stosowane do wytwarzania wyrobów medycznych, takie jak materiały polimerowe, termoplastyczne i termoutwardzalne, stopy metali i skóra. Przy wyborze materiałów należy zwrócić uwagę na przepisy medyczne, koszty i zgodność biologiczną.

Umiejętności

 • Zgłaszać wadliwe materiały produkcyjne

  Utrzymanie wymaganej dokumentacji i formularzy przedsiębiorstwa w celu zgłaszania wszelkich wadliwych materiałów lub budzących wątpliwości warunków wytwarzania maszyn i urządzeń.

 • Monitorować maszyny automatyczne

  Stale sprawdzać ustawienie i pracę maszyn automatycznych lub przeprowadzać regularne kontrole. Jeśli to konieczne, rejestrować i interpretować dane dotyczące warunków funkcjonowania instalacji i urządzeń w celu wykrycia nieprawidłowości.

 • Dopasowywać podzespoły

  Dopasowywać i projektować podzespoły, aby prawidłowo je łączyć zgodnie z projektami i planami technicznymi.

 • Dotrzymywać terminów

  Zapewnić, że procesy operacyjne zostały zakończone we wcześniej uzgodnionym terminie.

 • Produkować wyroby medyczne

  Składać urządzenia medyczne zgodnie ze specyfikacjami firmy oraz przepisami krajowymi i międzynarodowymi. Używać specjalistycznych materiałów, narzędzi i maszyn do montażu urządzeń medycznych. Stosować techniki formowania, spawania lub łączenia zgodne z rodzajem urządzenia medycznego. Zachowywać wysoki poziom czystości przez cały proces produkcji.

 • Czyścić podzespoły w trakcie montażu

  Czyszczenie komponentów przed wykorzystaniem ich w innych zestawach lub jednostek komponentów podczas procesu montażu.

 • Usuwać wadliwe wyroby

  Usuwać wadliwe materiały z linii produkcyjnej.

 • Mocować elementy

  Mocować elementy zgodnie z projektami i planami technicznymi w celu stworzenia podzespołów lub gotowych produktów.

 • Obrabiać materiały wykorzystywane do produkcji wyrobów medycznych

  Obrabiać materiały stosowane do produkcji wyrobów medycznych, takie jak stopy metali, stal nierdzewna, kompozyty lub szkło polimerowe.

 • Składać produkt końcowy

  Instalować i dostosowywać mechanicznie wszystkie komponenty i podsystemy, zgodnie z przepisami fabrycznymi i normami prawnymi.

 • Korzystać z urządzeń technicznych do sterylizacji

  Używać urządzeń technicznych i maszyn, takich jak sterylizatory parowe, do czyszczenia i dezynfekcji sprzętu i urządzeń.

 • Interpretować schematy montażowe

  Czytać i interpretować rysunki zawierające wszystkie części i podzespoły określonego produktu. Rysunek wskazuje różne komponenty i materiały oraz zawiera instrukcje dotyczące montażu produktu.

 • Badać wyroby medyczne

  Upewnić się, że urządzenia medyczne są odpowiednie dla pacjenta, przetestować je i ocenić w celu upewnienia się, że działają zgodnie z przeznaczeniem. Dostosowanie w celu zapewnienia odpowiedniego dopasowania, funkcji i komfortu.

 • Nosić kombinezon do pracy w pomieszczeniu czystym

  Nosić odzież odpowiednią dla środowisk wymagających wysokiego poziomu czystości, aby kontrolować poziom zanieczyszczenia.

 • Dbać o wyroby medyczne

  Dbać, aby wszystkie wyroby i urządzenia medyczne były odpowiednio przechowywane i dbać o to, aby ich funkcjonalność i wygląd były zachowane.

 • Zaopatrywać maszynę w odpowiednie materiały

  Zapewnienie wprowadzenia do maszyn niezbędnych i odpowiednich materiałów oraz kontrola ich umieszczania lub automatycznego podawania i pobierania części roboczych w maszynach lub narzędziach mechanicznych na linii produkcyjnej.

 • Zapewniać zgodność ze specyfikacjami

  Zapewnić zgodność zmontowanych produktów z podanymi specyfikacjami.

 • Przestrzegać wytycznych klinicznych

  Postępować według uzgodnionych protokołów i wytycznych w celu wsparcia praktyk opieki zdrowotnej realizowanych przez instytucje opieki zdrowotnej, stowarzyszenia zawodowe lub władze, a także przez organizacje naukowe.

 • Ponownie pakować sprzęt medyczny po sterylizacji

  Ponowna kompletacja i pakowanie nowo sterylizowanego sprzętu i wyrobów medycznych, ich plombowanie i etykietowanie odpowiednio do dalszego wykorzystania.

Source: Sisyphus ODB