Zawód monter wiązek elektrycznych

Monterzy wiązek elektrycznych łączą druty lub kable w celu uformowania wiązek przewodów stosowanych w systemach i urządzeniach elektronicznych i elektrycznych. Zapoznają się z planami instalacji elektrycznej i łączą przewody zgodnie ze specyfikacjami, przy użyciu łączy kablowych, lin kablowych, kanałów elektrycznych i rękawów.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

 • Akcesoria przyłączeń elektrycznych

  Produkty i akcesoria obejmujące przewody elektryczne i kable, takie jak złącza elektryczne, połączenia i izolacja drutu.

 • Produkcja przewodów elektrycznych

  Procesy montażowe i kroki produkcyjne prowadzone w celu wytworzenia izolowanych przewodów elektrycznych i kabli, wykonanych ze stali, miedzi lub aluminium.

 • Wyładowanie elektryczne

  Właściwości i zastosowania wyładowań elektrycznych, w tym napięcie i elektrody.

 • Elektryczność

  Znajomość zasad dotyczących elektryczności i obwodów elektrycznych, a także związanego z tym ryzyka.

 • Wiązki przewodów

  Zespoły drutów lub kabli połączone opaskami kablowymi, taśmą lub spinane, które są w stanie przekazywać sygnały lub energię elektryczną. Dzięki połączeniu przewodów są one lepiej chronione przed uszkodzeniem, bardziej zwarte i wymagają mniej czasu na instalację.

Umiejętności

 • Dotrzymywać terminów

  Zapewnić, że procesy operacyjne zostały zakończone we wcześniej uzgodnionym terminie.

 • Interpretować schematy elektryczne

  Czytać i rozumieć projekty i schematy elektryczne; rozumieć instrukcje techniczne i instrukcje inżynieryjne dotyczące montażu urządzeń elektrycznych; rozumieć teorię energii elektrycznej i elementy elektroniczne.

 • Mocować elementy

  Mocować elementy zgodnie z projektami i planami technicznymi w celu stworzenia podzespołów lub gotowych produktów.

 • Interpretować schematy montażowe

  Czytać i interpretować rysunki zawierające wszystkie części i podzespoły określonego produktu. Rysunek wskazuje różne komponenty i materiały oraz zawiera instrukcje dotyczące montażu produktu.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Montować wiązki kablowe

  Montowanie wiązki przewodów na płytkach zespołu przewodów.

 • Tworzyć wiązki kablowe

  Łączyć kable lub przewody ze sobą, używając opasek kablowych, rurek izolacyjnych, sznurowania kabli, tulei, wiązania punktowego, zacisków kablowych lub pasków.

 • Pokrywać urządzenia elektryczne powłoką ochronną

  Przygotowywać i nakładać na sprzęt elektryczny i jego elementy powłokę, taką jak powłoka konformalna, aby chronić sprzęt przed wilgocią, wysoką temperaturą i kurzem.

 • Zgłaszać wadliwe materiały produkcyjne

  Utrzymanie wymaganej dokumentacji i formularzy przedsiębiorstwa w celu zgłaszania wszelkich wadliwych materiałów lub budzących wątpliwości warunków wytwarzania maszyn i urządzeń.

 • Dopasowywać podzespoły

  Dopasowywać i projektować podzespoły, aby prawidłowo je łączyć zgodnie z projektami i planami technicznymi.

 • Obsługiwać sprzęt do lutowania

  Używać sprzęt do lutowania do roztapiania i łączenia elementów metalowych lub stalowych, takich jak pistolet lutowniczy, lampa lutownicza, gazowa kolba lutownicza i inne.

 • Przeprowadzać pomiary części

  Obsługiwać przyrządy pomiarowe do pomiaru części wytwarzanych przedmiotów. Uwzględnianie specyfikacji producentów w dokonywaniu pomiarów.

 • Porządkować przewody

  Stosować znaczniki przewodów i etykiety kabli w celu identyfikacji i organizacji przewodu. Stosować opaskę zaciskową lub wiązać przewody razem.

 • Zapewniać zgodność ze specyfikacjami

  Zapewnić zgodność zmontowanych produktów z podanymi specyfikacjami.

 • Ciąć przewody

  Obsługiwać maszyny lub używać narzędzi ręcznych do cięcia drutu.

 • Usuwać wadliwe wyroby

  Usuwać wadliwe materiały z linii produkcyjnej.

 • Uszczelniać przewody

  Mocować i izolować przewody bądź kable elektryczne lub komunikacyjne.

 • Posługiwać się narzędziami do przewodów elektrycznych

  Posługiwać się narzędziami służącymi do pracy przy przewodach w instalacjach elektrycznych, takimi jak ściągacze izolacji, szczypce do obciskania, lutownice, klucze dynamometryczne oraz opalarki.

 • Zdejmować izolację z przewodów

  Zdejmowanie zakończeń izolacji, używając odpowiednich narzędzi do tego celu, aby zapewnić właściwe połączenia.

 • Zaciskać przewody

  Mocowanie złączy elektrycznych do przewodu za pomocą narzędzi do zaciskania. W tym miejscu przyłącze i drut są łączone, układając się w taki sposób, aby pasowały się do siebie. Złącze elektryczne może połączyć drut z terminalem elektrycznym lub dwa kawałki drutu.

 • Stosować techniki lutownicze

  Stosować różne techniki w procesie lutowania, takie jak lutowanie miękkie, lutowanie srebra, lutowanie indukcyjne, lutowanie oporowe, lutowanie przewodów, lutowanie mechaniczne i lutowanie aluminium.

Source: Sisyphus ODB