Zawód nadzorca maszyn rolniczych

Nadzorcy maszyn rolniczych planują i organizują usługi maszyn stacjonarnych do produkcji rolnej i architektury krajobrazu w ścisłej współpracy z klientami.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zasady prowadzenia upraw

  Zasady dotyczące upraw, cyklu naturalnego, pielęgnowania przyrody, warunków wzrostu oraz zasad produkcji ekologicznej i zrównoważonej. Kryteria jakości i wymogi dotyczące nasion, roślin i upraw.

 • Agronomia

  Badanie łączenia produkcji rolnej z ochroną i regeneracją środowiska naturalnego. Obejmuje zasady i metody krytycznej selekcji i odpowiednie metody stosowania w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju w rolnictwie.

 • Różnorodne gatunki roślin

  Zasady dotyczące substancji roślinnych, skoncentrowane głównie na roślinach zielnych i jednorocznych w postaci surowej.

 • Zwalczanie szkodników roślin

  Rodzaje i cechy szkodników roślin oraz upraw. Różne rodzaje metod kontroli szkodników, działania z wykorzystaniem metod konwencjonalnych lub biologicznych, uwzględniające rodzaj roślin lub upraw, warunki środowiskowe i klimatyczne oraz przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. Magazynowanie i postępowanie z produktami.

 • Struktura gleby

  Różnorodność elementów gleby i rodzajów gleby w odniesieniu do wzrostu roślin.

Umiejętności

 • Planować pracę zgodnie z przychodzącymi zamówieniami

  Planować zadania w oparciu o przychodzące zamówienia; przewidywać łączną ilość zasobów wymaganych do wykonania prac i odpowiednio je przydzielać. Szacować wymagania dotyczące liczby godzin pracy, wyposażenia i siły roboczej, biorąc pod uwagę dostępne zasoby.

 • Organizować pracę

  Organizacja, przydzielanie i koordynacja działań członków zespołu. Organizacja programów produkcji oraz planowanie produkcji i sprzedaży. Zakup materiałów i sprzętu. Zarządzanie zapasami.

 • Nadzorować pracowników

  Nadzorować selekcję, szkolenie, wydajność i motywację personelu.

 • Nadzorować działanie sprzętu

  Uruchamiać i wyłączać urządzenia; identyfikować i rozwiązywać problemy techniczne oraz przeprowadzać drobne naprawy. Monitorować sprzęt do kontroli w celu identyfikowania zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i środowiskiem.

 • Doradzać klientom w kwestii możliwych rozwiązań technicznych

  Zalecać rozwiązania techniczne, w tym systemy, klientowi w ramach projektu.

 • Monitorować miejsce pracy

  Regularnie upewniać się, że warunki w miejscu pracy spełniają wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa; upewniać się, że proponowane prace nie będą stanowić zagrożenia dla stanu fizycznego innych osób.

 • Oceniać pracę pracowników

  Oceniać zapotrzebowanie na siłę roboczą w ramach przyszłych prac. Oceniać wyniki pracy zespołu pracowników i informować swoich przełożonych. Zachęcać i wspierać pracowników w nauce, uczyć ich technik i sprawdzać aplikację, aby zapewnić jakość produktu i wydajność pracy.

Source: Sisyphus ODB