Zawód Nauczyciel przygotowania zawodowego

Nauczyciel przygotowania zawodowego
Credits: Shutterstock.com

Nauczyciel przygotowania zawodowego naucza uczniów szkół zawodowych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania nauczyciel przygotowania zawodowego

 • Przygotowuje program kursu zawierający plan, materiały i formę zaliczenia kursu.
 • Przygotowuje spotkania grup (np. wykłady, pokazy, seminaria, zajęcia w laboratorium)
 • Określa potrzeby szkoleniowe uczniów.
 • Wspiera praktyki uczniowskie wykonywane w szkole i poza szkołą.
 • Doradza i pomaga studentom indywidualnie i grupowo, używając różnych metod dydaktycznych (np. wykłady, dyskusje, prezentacje, praktyki).
 • Ustala i wprowadza zasady zachowania oraz procedury dotyczące utrzymania porządku wśród uczniów.
 • Ocenia prace uczniów, takie jak egzaminy, zadania i prace pisemne.
 • Ocenia i przygotowuje raporty na temat pracy i zachowania uczniów.
 • Śledzi rozwój zachodzący w dziedzinie stanowiącej jego specjalizację, np. poprzez czytanie bieżącej literatury, rozmowy z kolegami lub uczestniczenie w konferencjach.
 • Uczestniczy w zebraniach nauczycielskich.
 • Konsultuje się z przedsiębiorstwami i różnymi organizacjami na temat możliwości praktyk.
 • Ocenia i, jeżeli to konieczne, zmienia plany, materiały wykładowe, metody nauczania itp.

Powiązane zawody przygotowanie zawodowe

 • Kierownik w branży przygotowania zawodowego
 • Nauczyciel przygotowania zawodowego, matematyka, nauki ścisłe, informatyka
 • Nauczyciel przygotowania zawodowego, ogólny
 • Nauczyciel przygotowania zawodowego, pozostałe przedmioty
 • Nauczyciel przygotowania zawodowego, przedmioty ekonomiczne, psychologiczne, pedagogiczne
 • Nauczyciel przygotowania zawodowego, przedmioty nauka i opieka społeczna
 • Nauczyciel przygotowania zawodowego, przedmioty nauki przyrodnicze, biologia, medycyna, pielęgniarstwo
 • Nauczyciel przygotowania zawodowego, przedmioty pedagogia i szkolenia nauczyciela
 • Nauczyciel przygotowania zawodowego, przedmioty prawnicze, menedżerskie, administracyjne
 • Nauczyciel przygotowania zawodowego, przedmioty rolnicze
 • Nauczyciel przygotowania zawodowego, przedmioty techniczne
 • Nauczyciel przygotowania zawodowego, przedmioty zdrowia i opieka społeczna
 • Nauczyciel przygotowania zawodowego, sprawności językowe, historia

Source: Sisyphus ODB