Zawód Nauczyciel przygotowania zawodowego

Nauczyciel przygotowania zawodowego
Credits: Shutterstock.com

Nauczyciel przygotowania zawodowego naucza uczniów szkół zawodowych.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania nauczyciel przygotowania zawodowego

 • Przygotowuje program kursu zawierający plan, materiały i formę zaliczenia kursu.
 • Przygotowuje spotkania grup (np. wykłady, pokazy, seminaria, zajęcia w laboratorium)
 • Określa potrzeby szkoleniowe uczniów.
 • Wspiera praktyki uczniowskie wykonywane w szkole i poza szkołą.
 • Doradza i pomaga studentom indywidualnie i grupowo, używając różnych metod dydaktycznych (np. wykłady, dyskusje, prezentacje, praktyki).
 • Ustala i wprowadza zasady zachowania oraz procedury dotyczące utrzymania porządku wśród uczniów.
 • Ocenia prace uczniów, takie jak egzaminy, zadania i prace pisemne.
 • Ocenia i przygotowuje raporty na temat pracy i zachowania uczniów.
 • Śledzi rozwój zachodzący w dziedzinie stanowiącej jego specjalizację, np. poprzez czytanie bieżącej literatury, rozmowy z kolegami lub uczestniczenie w konferencjach.
 • Uczestniczy w zebraniach nauczycielskich.
 • Konsultuje się z przedsiębiorstwami i różnymi organizacjami na temat możliwości praktyk.
 • Ocenia i, jeżeli to konieczne, zmienia plany, materiały wykładowe, metody nauczania itp.

Powiązane zawody przygotowanie zawodowe

 • Kierownik w branży przygotowania zawodowego
 • Nauczyciel przygotowania zawodowego, matematyka, nauki ścisłe, informatyka
 • Nauczyciel przygotowania zawodowego, ogólny
 • Nauczyciel przygotowania zawodowego, pozostałe przedmioty
 • Nauczyciel przygotowania zawodowego, przedmioty ekonomiczne, psychologiczne, pedagogiczne
 • Nauczyciel przygotowania zawodowego, przedmioty nauka i opieka społeczna
 • Nauczyciel przygotowania zawodowego, przedmioty nauki przyrodnicze, biologia, medycyna, pielęgniarstwo
 • Nauczyciel przygotowania zawodowego, przedmioty pedagogia i szkolenia nauczyciela
 • Nauczyciel przygotowania zawodowego, przedmioty prawnicze, menedżerskie, administracyjne
 • Nauczyciel przygotowania zawodowego, przedmioty rolnicze
 • Nauczyciel przygotowania zawodowego, przedmioty techniczne
 • Nauczyciel przygotowania zawodowego, przedmioty zdrowia i opieka społeczna
 • Nauczyciel przygotowania zawodowego, sprawności językowe, historia

Source: Sisyphus ODB