Zawód nauczyciel sztuki cyrkowej / nauczycielka sztuki cyrkowej

Nauczyciele sztuki cyrkowej instruują uczniów w kontekście rekreacyjnym w ramach różnych technik cyrkowych i występów, takich jak: trapezy, żonglerka, sztuka mima, akrobatyka, pokazy z obręczami, lina do akrobacji, manipulacja przedmiotami, sztuczki na monocyklu itp. Przekazują uczniom historię i repertuar cyrkowy, ale przede wszystkim koncentrują się na praktycznym podejściu do swoich kursów, w ramach których pomagają uczniom w eksperymentowaniu z różnymi technikami cyrkowymi i technikami cyrkami oraz w ich opanowaniu, a także zachęcają ich do rozwijania własnego stylu. Prowadzą, reżyserują i produkują występy oraz koordynują produkcję techniczną i możliwą scenografię, rekwizyty i korzystanie ze strojów na scenie.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Techniki aktorskie i reżyserskie

  Zakres technik treningowych i dotyczących prób, które mają na celu doskonalenie emocjonalnie ekspresyjnej gry aktorskiej. Techniki dotyczące wszystkich aspektów tworzenia filmu, sztuki teatralnej i przedstawień w ujęciu ogólnym. 

 • Techniki ruchu

  Różne rodzaje ruchu i postawy fizyczne przyjmowane w celu relaksacji, integracji ciała z umysłem, redukcji stresu, elastyczności, wsparcia tułowia i rehabilitacji, które są wymagane lub stanowią podstawę wydajności zawodowej.

 • Terminologia cyrkowa

  Specyficzna terminologia związana z działalnością cyrkową.

 • Zasady pracy zespołowej

  Współpraca między osobami charakteryzującymi się jednolitym zobowiązaniem do osiągnięcia danego celu, uczestniczącymi w tym procesie w równym stopniu, przy utrzymaniu otwartej komunikacji, umożliwieniu skutecznego korzystania z pomysłów itp.

 • Estetyka cyrkowa

  Sposób ewolucji koncepcji i tradycji cyrkowych w czasie i ich znaczenie artystyczne.

 • Dramaturgia cyrkowa

  Zrozumienie, z czego składa się przedstawienie cyrkowe.

Umiejętności

 • Uczyć sztuk cyrkowych

  Przekazywać innym wykonawcom wiedzę i umiejętności, ucząc ich ważnych umiejętności cyrkowych.

 • Równoważyć wymagania projektu z kwestiami związanymi ze zdrowiem i bezpieczeństwem

  Dostosowywać poziom wysiłku wymaganego do produkcji artystycznej. Dostosowywać lub regulować ruchy i sekwencje ruchów. Ustalać limity wydajności. Umożliwiać okresy regeneracji i podejmować inne środki.

 • Organizować próby

  Zarządzanie, planowanie i przeprowadzanie prób spektaklu.

 • Posługiwać się praktycznymi przykładami w ramach nauczania

  Przedstawiać innym przykłady doświadczeń, umiejętności i kompetencji właściwych dla konkretnych treści dydaktycznych, aby pomóc uczniom w uczeniu się.

 • Udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych

  Przedstawiać uzasadnione opinie uwzględniające krytykę i pochwałę wyrażaną z szacunkiem oraz w sposób jasny i spójny. Podkreślać osiągnięcia, a także błędy i korzystać z metod oceniania kształtującego w celu oceny pracy.

 • Dostosowywać plan wydarzenia artystycznego do lokalizacji

  Dostosowywać plany do innych lokalizacji w odniesieniu do koncepcji artystycznej.

 • Stosować strategie nauczania

  Stosować różne podejścia, style uczenia się i kanały w celu uczenia osób, m.in. poprzez przekazywanie treści w zrozumiały sposób, porządkowanie omawianych tematów dla zapewnienia jasności i w razie potrzeby powtarzanie argumentów. Korzystać z szerokiej gamy narzędzi i metod nauczania odpowiednich do programu przedmiotu oraz poziomu wykształcenia, celów i priorytetów osób uczących się.

 • Zarządzać relacjami uczniów

  Zarządzać relacjami między uczniami oraz między uczniem a nauczycielem. Działać jako sprawiedliwy autorytet i tworzyć środowisko zaufania i stabilności.

 • Dbać o zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w sektorze sztuk widowiskowych

  Weryfikować aspekty techniczne danego miejsca pracy, kostiumy, rekwizyty itp. Eliminować potencjalne zagrożenia w miejscu pracy lub w miejscu występu. Czynnie interweniować w razie wypadku lub choroby.

 • Opracowywać styl szkolenia

  Opracowywać styl szkolenia osób lub grup, który sprawi, że uczestnicy odprężą się i będą w stanie zdobywać niezbędne umiejętności i kompetencje w sposób pozytywny i produktywny.

 • Przygotowywać plany lekcji

  Przygotowywać treść nauczania w klasie zgodnie z celami programu nauczania, przygotowując ćwiczenia, wyszukując aktualne przykłady itp.

 • Dobierać materiały artystyczne w celu wykorzystania ich do stworzenia dzieła sztuki

  Dobierać materiały artystyczne w oparciu o wytrzymałość, kolor, teksturę, wyważenie, wagę, wielkość i inne cechy, które powinny gwarantować wykonalność zamierzeń artystycznych pod względem oczekiwanego kształtu, koloru itp., mimo że mogą one odbiegać od efektu. Materiały artystyczne, takie jak farba, tusz, akwarele, węgiel drzewny, olej lub oprogramowanie komputerowe, mogą być wykorzystywane tak samo jak śmieci, „żywe” produkty (np. owoce) oraz wszelkie inne materiały w zależności od projektu twórcy.

 • Wydobywać potencjał artystyczny wykonawców

  Motywować wykonawców do podejmowania wyzwań. Zachęcać do partnerskiego uczenia się. Tworzyć środowisko sprzyjające eksperymentowaniu przy użyciu różnych metod, takich jak improwizacja.

 • Koordynować przebieg produkcji artystycznej

  Nadzorować bieżącą koordynację zadań produkcyjnych tak, aby organizacja wpisywała się w pożądaną politykę artystyczną i biznesową oraz aby prezentowała publiczne produkcje w sposób jednolity.

 • Wspierać uczniów w procesie uczenia się

  Wspierać i prowadzić studentów w ramach ich pracy, przekazywać osobom uczącym się praktyczne wsparcie i zachęty.

 • Pracować z trupą cyrkową

  Współpraca z innymi artystami cyrkowymi i kadrą kierowniczą. Zapewnienie udziału własnego przy równoczesnym uwzględnieniu całości przedstawienia.

 • Wykonywać dyscypliny cyrkowe

  Charakteryzować się bardzo wysokim poziomem praktycznych i technicznych umiejętności i kompetencji w jednej lub kilku dyscyplinach cyrkowych, aby uzyskać dostęp do branży cyrkowej.

 • Kontrolować zgodność z harmonogramem produkcji

  Kontrolować codzienne i długoterminowe harmonogramy prób, szkoleń, występów, sezonów, podróży itp., biorąc pod uwagę harmonogram projektu i wszystkie przygotowania określone w oparciu o wymagania produkcji.

 • Dostarczać materiały dydaktyczne

  Dbać, aby materiały niezbędne do nauczania danej klasy, takie jak pomoce wizualne, były przygotowane, aktualne i obecne w przestrzeni przeznaczonej do nauki.

 • Dostosowywać metody nauczania do potencjału ucznia

  Rozpoznawać trudności i osiągnięcia uczniów pod względem nauki. Wybierać strategie nauczania i uczenia się wspierające indywidualne potrzeby i cele edukacyjne uczniów.

 • Opracowywać wizję artystyczną

  Nieustannie rozwijać i definiować konkretną wizję artystyczną, poczynając od propozycji, a kończąc na gotowym produkcie.

 • Kierować przebiegiem zajęć w klasie

  Utrzymywać dyscyplinę i zaangażowanie uczniów w trakcie lekcji.

 • Zachęcać uczniów do doceniania własnych osiągnięć

  Zachęcać uczniów do docenienia własnych osiągnięć i działań na rzecz zwiększenia zaufania i rozwoju edukacyjnego.

 • Zapewniać bezpieczeństwo uczniów

  Upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy znaleźli się pod nadzorem instruktora lub innej osoby, są bezpieczni i dobrze pilnowani. Zachować środki ostrożności podczas nauki.

 • Konsultować się z uczniami w kwestiach związanych z treściami dydaktycznymi

  Brać pod uwagę opinie i preferencje uczniów przy ustalaniu treści dydaktycznych.

 • Obserwować postępy uczniów

  Śledzić postępy uczniów w nauce oraz oceniać ich osiągnięcia i potrzeby.

 • Monitorować trendy w praktyce artystycznej

  Na bieżąco dowiadywać się o nowych trendach i stosować je w działaniach artystycznych.

Source: Sisyphus ODB