Zawód Nauczyciel w szkole podstawowej

Nauczyciel w szkole podstawowej
Credits: Shutterstock.com

Nauczyciel w szkole podstawowej naucza uczniów w prywatnej lub publicznej szkole podstawowej.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania nauczyciel w szkole podstawowej

 • Przygotowuje dzienne i długookresowe plany zajęć zgodnie z wytycznymi programów.
 • Przegotowuje zajęcia dla klas np. poprzez zbieranie materiałów i przygotowanie sali.
 • Naucza dzieci w grupach lub indywidualnie, używając rożnych metod i materiałów (np. komputerów, książek, gier) przystosowanych do zróżnicowanych potrzeb dzieci.
 • Dba o dyscyplinę i wykonywanie zadań w klasie.
 • Planuje i przeprowadza różnego rodzaju zajęcia z dziećmi, np.: zajęcia sportowe, koncerty i wycieczki.
 • Ocenia pracę w szkole oraz zadania domowe.
 • Przygotowuje, przeprowadza i ocenia testy oraz zadania w celu okre ślenia postępów dzieci.
 • Obserwuje i ocenia zachowanie i pracę dzieci.
 • Nadzoruje dzieci w trakcie lekcji oraz w innych momentach np.; na placu zabaw podczas przerw międzylekcyjnych.
 • Uczestniczy w zebraniach nauczycielskich i konsultuje z innymi nauczycielami sprawy związane z kształceniem.
 • Przygotowuje i uczestniczy w zebraniach z rodzicami np. w celu przedyskutowania problemów i przedstawienia postępów dzieci.

Powiązane zawody nauczanie na poziomie podstawowym

 • Dyrektor szkoły podstawowej
 • Nauczyciel dzieci specjalnej troski, szkoła podstawowa
 • Opiekun młodzieży szkolnej
 • Pomocnik nauczyciela

Source: Sisyphus ODB