Zawód Nauczyciel w szkole pomaturalnej.

Nauczyciel w szkole pomaturalnej.
Credits: Shutterstock.com

Nauczyciel w szkole pomaturalnej naucza studentów w instytucjach kształcenia pomaturalnego (np. wyższych szkołach zawodowych, uniwersytetach)

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania nauczyciel w szkole pomaturalnej.

 • Przygotowuje program kursu zawierający plan i zawartość wykładów, pokazów, dyskusji grupowych i seminariów.
 • Przygotowuje materiały do kursu, takie jak sylabusy, zadania, materiały drukowane oraz egzaminy.
 • Przygotowuje spotkania grup (np. wykłady, pokazy, seminaria, zajęcia w laboratorium).
 • Naucza studentów używając różnych metod.
 • Doradza i pomaga studentom indywidualnie.
 • Ocenia prace studentów, takie jak egzaminy, zadania i prace pisemne.
 • Nadzoruje prace i praktyki studentów wykonywane poza uczelnią.
 • Ocenia i przygotowuje raporty na temat pracy i zachowania studentów.
 • Śledzi rozwój zachodzący w dziedzinie stanowiącej jego specjalizację, np. poprzez czytanie bieżącej literatury, rozmowy z kolegami lub uczestniczenie w konferencjach.
 • uczestniczy w zebraniach swojego wydziału.
 • Konsultuje się z przedsiębiorstwami i różnymi organizacjami na temat możliwości praktyk.
 • Ocenia i, jeżeli to konieczne, zmienia plany, materiały wykładowe, metody nauczania itp.

Powiązane zawody szkolnictwo pomaturalne

 • Kierownik nauczania na poziomie pomaturalnym
 • Nauczyciel szkolnictwa pomaturalnego, matematyka, nauki ścisłe, informatyka
 • Nauczyciel szkolnictwa pomaturalnego, nauki przyrodnicze, biologia, medycyna, pielęgniarstwo
 • Nauczyciel szkolnictwa pomaturalnego, przedmiot opieki społeczna
 • Nauczyciel szkolnictwa pomaturalnego, przedmioty
 • Nauczyciel szkolnictwa pomaturalnego, przedmioty dziennikarstwo, media i komunikacji
 • Nauczyciel szkolnictwa pomaturalnego, przedmioty ekonomiczne, psychologiczne, pedagogiczne
 • Nauczyciel szkolnictwa pomaturalnego, przedmioty poz.
 • Nauczyciel szkolnictwa pomaturalnego, przedmioty prawnicze, menedżerskie, administracyjne
 • Nauczyciel szkolnictwa pomaturalnego, przedmioty psychologia, pedagogia
 • Nauczyciel szkolnictwa pomaturalnego, przedmioty rolnicze, hodowli, przyrodnicze, środowiska
 • Nauczyciel szkolnictwa pomaturalnego, przedmioty techniczne
 • Nauczyciel szkolnictwa pomaturalnego, przedmioty zdrowotny
 • Nauczyciel szkolnictwa pomaturalnego, sprawności językowe, historia

Source: Sisyphus ODB