Zawód niania

Nianie świadczą wykwalifikowane usługi w zakresie opieki nad dziećmi u pracodawcy. Organizują zabawy i zapewniają dzieciom rozrywkę w postaci gier i innych zajęć kulturalnych i edukacyjnych stosownie do ich wieku, przygotowują posiłki, kąpią dzieci, odwożą i przywożą dzieci ze szkoły oraz pomagają im w terminowym odrabianiu pracy domowej.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Warunki sanitarne w miejscu pracy

  Znaczenie czystej, sanitarnej przestrzeni roboczej, na przykład poprzez użycie ręcznych środków dezynfekujących i środka odkażającego, w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia wśród współpracowników lub przy pracy z dziećmi.

 • Choroby wieku dziecięcego

  Objawy, właściwości oraz leczenie chorób i zaburzeń, które często dotykają dzieci, takich jak odra, ospa ciecierzyca, astma, świnka i wszy.

Umiejętności

 • Zarządzać problemami, z jakimi borykają się dzieci

  Promowanie profilaktyki, wczesnego wykrywania i zarządzania problemami u dzieci, z naciskiem na opóźnienia i zaburzenia rozwojowe, problemy behawioralne, niepełnosprawność funkcjonalną, obciążenia społeczne, zaburzenia psychiczne, w tym depresję, oraz zaburzenia lękowe.

 • Utrzymywać relacje z rodzicami dzieci

  Informować rodziców dzieci o planowanych działaniach, oczekiwaniach programowych i indywidualnych postępach dzieci.

 • Zaspokajać podstawowe potrzeby fizyczne dzieci

  Zajmować się dziećmi, karmiąc je i ubierając oraz w razie potrzeby regularnie zmieniając pieluchy z zachowaniem zasad higieny.

 • Oceniać rozwój młodzieży

  Oceniać różne aspekty potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży.

 • Promować prawa człowieka

  Promowanie i poszanowanie praw człowieka i różnorodności w świetle potrzeb fizycznych, psychologicznych, duchowych i społecznych niezależnych jednostek, przy uwzględnieniu ich opinii, przekonań i wartości, międzynarodowych i krajowych kodeksów etycznych, a także etycznych skutków świadczenia opieki zdrowotnej, zapewnienie poszanowania ich prawa do prywatności i przestrzeganie poufności informacji na temat opieki zdrowotnej.

 • Stosować chemiczne środki czystości

  Zapewniać właściwe obchodzenie się ze środkami chemicznymi do czyszczenia oraz ich przechowywanie i usuwanie zgodnie z przepisami.

 • Działać na rzecz zapewnienia dobrostanu dzieci

  Tworzenie otoczenia zapewniającego dzieciom wsparcie i wartości oraz pomaganie im w radzeniu sobie ze swoimi emocjami i relacjami z innymi osobami.

 • Czyścić powierzchnie

  Zdezynfekować powierzchnie zgodnie z normami sanitarnymi.

 • Pomagać dzieciom w odrabianiu pracy domowej

  Pomagać dzieciom w zadaniach szkolnych. Pomagać dziecku w interpretowaniu zadania i rozwiązań. Upewnić się, że dzieci uczą się do egzaminów i testów.

 • Kształtować pozytywne nastawienie wśród młodzieży

  Pomagać dzieciom i młodzieży oceniać ich potrzeby społeczne, emocjonalne i tożsamości oraz rozwijać pozytywny wizerunek siebie, zwiększać poczucie własnej wartości i poprawiać samodzielność.

 • Bawić się z dziećmi

  Brać udział w zajęciach dla przyjemności, dostosowanych do dzieci w określonym wieku. Być kreatywnym i improwizować, aby zabawiać dzieci takimi zajęciami, jak majsterkowanie, sport lub gry planszowe.

 • Sprawować nadzór nad dziećmi

  Przez pewien okres sprawować nadzór nad dziećmi, zapewniając im bezpieczeństwo w każdym momencie.

 • Komunikować się z młodzieżą

  Komunikować się werbalnie i niewerbalnie oraz w formie pisemnej, środkami elektronicznymi lub poprzez rysowanie. Dostosowywać komunikację do wieku, potrzeb, cech, umiejętności, preferencji i kultury dzieci i młodzieży.

 • Wspierać rozwój podstawowych umiejętności osobistych dzieci

  Wspierać i ułatwiać rozwój naturalnej ciekawości dzieci oraz umiejętności społecznych i językowych dzięki działaniom twórczym i społecznym, takim jak opowiadania, pomysłowe zabawy, piosenki, rysunki i gry.

Source: Sisyphus ODB