Zawód notariusz

Notariusze zapewniają autentyczność i zgodność z prawem dokumentów urzędowych, takich jak oświadczenia, świadectwa, umowy, akty i umowy nabycia. Badają dokumenty, poświadczają ich podpisanie i uwierzytelniają je. Odbierają przysięgi i oświadczenia oraz wykonują inne czynności notarialne.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Prawo publiczne

  Część prawa regulująca relacje między jednostkami a rządem oraz relacje między jednostkami, które dotyczą bezpośrednio społeczeństwa.

 • Prawo rzeczowe

  Prawo i ustawodawstwo regulujące wszelkie sposoby postępowania z mieniem, takie jak rodzaje nieruchomości, postępowanie w sporach dotyczących nieruchomości i przepisy dotyczące umów majątkowych.

 • Prawo umów

  Zasady prawne regulujące pisemne umowy między stronami dotyczące wymiany towarów lub usług, w tym zobowiązania umowne i rozwiązanie umowy.

 • Prawo cywilne

  Przepisy prawne i ich zastosowanie w sporach między różnymi stronami.

 • Prawo konstytucyjne

  Przepisy dotyczące podstawowych zasad lub ustanowionych precedensów rządzących państwem lub organizacją.

Umiejętności

 • Poświadczać dokumenty

  Poświadczać autentyczność dokumentów urzędowych, zapewniając zgodność z przepisami ich treści oraz sposobu podpisania i nadania mocy prawnej, a tym samym potwierdzając autentyczność i moc prawną dokumentów.

 • Sprawdzać dokumenty urzędowe

  Kontrola urzędowej dokumentacji osób fizycznych, takich jak prawo jazdy i dokumenty tożsamości, w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi oraz identyfikacji i oceny osób fizycznych.

 • Interpretować przepisy prawa

  Interpretować przepisy prawa podczas badania sprawy w celu poznania właściwych procedur rozpatrywania sprawy, określonego statusu sprawy i zaangażowanych stron, możliwych wyników oraz sposobów przedstawienia najlepszych argumentów w celu uzyskania jak najkorzystniejszego wyniku.

 • Przyjmować oświadczenia składane pod przysięgą

  Przyjmowanie oświadczeń składanych pod przysięgą i potwierdzanie prawdziwości pisemnych oświadczeń złożonych dobrowolnie pod przysięgą przez osoby fizyczne.

 • Spotykać się z klientami w celu omówienia kwestii usług prawnych

  Spotykać się i rozmawiać z klientami w celu poznania ich potrzeb dotyczących kwestii prawnych oraz nawiązania współpracy w zakresie specjalizacji kancelarii świadczącej usługi specjalistyczne i prawne oraz udzielać porad klientom.

 • Wydawać dokumenty urzędowe

  Wydawać obywatelom i cudzoziemcom oficjalne dokumenty, takie jak paszporty i certyfikaty.

 • Odbierać przysięgi

  Odbierać przysięgi jako przyrzeczenia prawdziwości działań, tak aby można je było uznać za fakty prawne.

 • Poświadczać fakt podpisania dokumentów

  Poświadczać prawdziwość faktu zawarcia umów i podpisania prawnie wiążących dokumentów.

Source: Sisyphus ODB