Zawód Oficer policji na szczeblu lokalnym

Oficer policji na szczeblu lokalnym
Credits: Shutterstock.com

Oficerowie policji na szczeblu lokalnym wykrywają i zapobiegają przestępstwom oraz wykonują inne zadania mające na celu utrzymanie porządku i spokoju.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania oficer policji na szczeblu lokalnym

 • Patroluje wyznaczone tereny (np. na pieszo, samochodem lub rowerem) i egzekwuje prawo, utrzymując porządek i zapewniając bezpieczeństwo.
 • Odpowiada na telefony i pytania obywateli, bierze udział w interwencjach publicznych i domowych.
 • Zapewnia pierwszą pomoc w nagłych wypadkach (np. drogowych, kryminalnych lub w przypadku kataklizmów) oraz poszukuje zagubionych ludzi.
 • Przeprowadza wstępne dochodzenie w różnego rodzaju sprawach.
 • Zbiera i zabezpiecza dowody z miejsca wypadku lub przestępstwa.
 • Przesłuchuje podejrzanych i ofiary oraz zbiera zeznania świadków.
 • Identyfikuje, ściga, szuka i aresztuje podejrzanych i przestępców oraz przeprowadza rewizje.
 • Zeznaje w sądzie prezentując dowody lub odgrywa rolę świadka.
 • Patroluje duże imprezy publiczne, koncerty, procesje, strajki i demonstracje.
 • Eskortuje i zabezpiecza przewóz więźniów, przedstawicieli państwowych itp.
 • Kieruje i kontroluje ruch drogowy i współpracuje ze stacjami kontroli pojazdów i innymi instytucjami zajmującymi się ruchem drogowym w celu wprowadzenia w życie odpowiednich przepisów.
 • Redaguje notatki i raporty, zarządza danymi i wykonuje prace administracyjne.

Powiązane zawody policja

 • Bezpośredni przełożony komisarzy policji lub oficerów wydziału dochodzeniowo-śledczego
 • Bezpośredni przełożony oficerów policji
 • Detektyw
 • Komisarz policji
 • Nurek wytropienia i ratowania
 • Oficer policji na szczeblu krajowym
 • Oficer policji na szczeblu rejonowym
 • Policjant
 • Policjant służby drogowej
 • Policjant wydziału dochodzeniowo-śledczego
 • Strażnik policji tranzytowej, portowej lub kolejowej

Source: Sisyphus ODB