Zawód operator łuparki do kamienia

Operatorzy łuparek do kamienia obsługują i konserwują maszyny do rozdrabniania kamienia. Przerabiają oni kamień na różne formy, takie jak bloczki, kostki, płytki i produkty betonowe. 

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

 • Rodzaje kamieni przeznaczonych do obróbki

  Różne rodzaje kamienia, które kamieniarze i inne osoby obrabiające kamień wykorzystują do przetwarzania na materiały budowlane. Właściwości mechaniczne kamienia, takie jak masa, wytrzymałość na rozciąganie, trwałość. Właściwości ekonomiczne, takie jak koszt, transport i zaopatrzenie.

Umiejętności

 • Ustalać miejsce rozłupania

  Badać kamień, aby określić kierunek ziarna i lokalizację ostrza lub otworów, w których zostanie umieszczony klin.

 • Mierzyć materiały

  Mierzyć surowce przed ich załadunkiem do mieszalnika lub maszyn, zapewniając ich zgodność ze specyfikacjami.

 • Nosić odpowiednie elementy wyposażenia ochronnego

  Nosić odpowiednie i niezbędne wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne lub inne środki ochrony oczu, kaski, rękawice ochronne.

 • Manipulować blokami kamiennymi

  Manipulować blokami kamiennymi, umieszczając je w odpowiedniej pozycji na łożu maszyny przy użyciu podnośnika elektrycznego, drewnianych bloków i klinów.

 • Przestrzegać norm bezpieczeństwa i higieny pracy

  Przestrzeganie norm w zakresie higieny i bezpieczeństwa ustanowionych przez odpowiednie organy.

 • Zaopatrywać maszynę w odpowiednie materiały

  Zapewnienie wprowadzenia do maszyn niezbędnych i odpowiednich materiałów oraz kontrola ich umieszczania lub automatycznego podawania i pobierania części roboczych w maszynach lub narzędziach mechanicznych na linii produkcyjnej.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Zajmować się maszyną do rozłupywania kamieni

  Zajmować się maszyną, która rozłupuje kamienie na bloczki, poprzez ustawienie kamienia przy ogranicznikach i naciśnięcie pedału w celu obniżenia ostrza.

 • Usuwać przetworzone przedmioty obrabiane

  Po obróbce usuwać poszczególne detale z maszyny produkcyjnej lub obrabiarki. W przypadku przenośnika taśmowego wymaga to szybkiego, ciągłego ruchu.

 • Ustawiać zderzaki krańcowe

  Ustawiać zderzaki krańcowe na podstawie szerokości lub długości cięcia oraz mierzyć odległość od ostrza, aby upewnić się, że kamień zostanie podzielony zgodnie z wymogami.

 • Korzystać ze środków ochrony indywidualnej

  Korzystać z urządzeń ochronnych zgodnie ze szkoleniami, instruktażem i instrukcjami. Kontrolować sprzęt i konsekwentnie go stosować.

Source: Sisyphus ODB