Zawód operator żurawia kontenerowego

Operatorzy żurawi kontenerowych eksploatują żurawie zasilane elektrycznie wyposażone we wsporniki, na których oparty jest mechanizm podnoszący w celu załadunku lub rozładowania ładunku kontenerowego. Przesuwają oni wieże w pozycji wzdłuż statku i dolnych wsporników na pokładzie lub ładowni statku. Podnoszą i przesuwają pojemnik wzdłuż wspornika i umieszczają go na doku, na pokładzie statku lub w ładowni.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Schematy załadunkowe na potrzeby transportu towarów

  Rozumienie informacji wyświetlanych na kartach załadunkowych, pokazujących wagę przesyłek ładowanych na przyczepy. Odczytywanie kart załadunkowych dotyczących transportu większych przedmiotów, materiałów niebezpiecznych lub przesyłek wymagających szczególnej troski.

Umiejętności

 • Zachowywać czujność

  Stale zachowywać koncentrację i czujność; szybko reagować w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń. Koncentrować się i zachowywać ciągłą uwagę podczas wykonywania zadania przez długi czas.

 • Przeprowadzać rutynowe kontrole maszyn

  Sprawdzać maszyny i urządzenia, aby zapewnić niezawodne działanie podczas użytkowania i obsługi w miejscach pracy.

 • ładować towary na statki

  Ładować towary na statki i wyładowywać je ze statków. Nadzorować załadunek i wyładunek towarów.

 • Rozstawiać dźwig

  Rozstawiać dźwigi, uwzględniając wszystkie środki bezpieczeństwa.

 • Posługiwać się narzędziami do olinowania

  Stosować narzędzia do olinowania, takie jak kable, liny, krążki i wciągarki, do bezpiecznego mocowania wysokich konstrukcji.

 • Sprawdzać urządzenia dźwigowe

  Kontrolować przydatność i odpowiedniość kabli, krążków i zaczepów stanowiących części dźwigów. Zapewniać ciągłą obsługę techniczną tego sprzętu.

 • Obsługiwać dźwig

  Obsługiwać dźwig do przemieszczania, ustawiania, podnoszenia lub odkładania maszyn, urządzeń lub innych dużych obiektów w różnych miejscach.

 • Kontrolować ciężar ładunku zgodnie z nośnością podnośnika

  Rozmieszczać ciężar ładunków w celu zapobieżenia przeciążeniu i niewyważeniu urządzenia podnoszącego.

 • Obsługiwać dźwignie kolejowe

  Obsługiwać mechaniczne dźwignie umieszczone w skrzynkach sygnałowych. Rozumieć różne sposoby stosowania dźwigni, np. w celu blokowania lub odbioru sygnałów; czytać i rozumieć wykresy torów oraz plany sygnalizowania znajdujące się ponad dźwignią. Sterować urządzeniami blokującymi z napędem ręcznym, systemami elektrycznymi oraz dźwigniami mechanicznymi, pneumatycznymi lub elektrycznymi.

 • Wykonywać prace wysokiego ryzyka

  Wykonywać zadania i prace wysokiego ryzyka wymagające ścisłego przestrzegania szczegółowych zasad i procedur w celu zapewnienia bezpieczeństwa operacji.

 • Pomagać podczas transportu ciężkich ładunków

  Zapewniać pomoc w przenoszeniu ciężkich ładunków; ustawiać i obsługiwać system olinowania lin i kabli w celu przemieszczania ciężkich ładunków.

 • Dbać o urządzenia dźwigowe

  Zapewniać właściwą konserwację urządzeń dźwigowych; wykrywać i zgłaszać uszkodzenia i awarie. W razie konieczności wymieniać zużyte lub uszkodzone podzespoły.

 • Sprawdzać jakość produktów na linii produkcyjnej

  Sprawdzać produkty pod względem jakości na linii produkcyjnej oraz usuwać wadliwe produkty przed pakowaniem i po tej operacji.

Source: Sisyphus ODB