Zawód operator żurawia warsztatowego

Operatorzy żurawi warsztatowych obsługują podstawowe dźwigi technologiczne podczas procesu produkcji w danej jednostce poprzez podnoszenie i przesuwanie ładunków (bele, pojemniki, wiadra i inne urządzenia) z surowcami i innymi materiałami.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Umiejętności

 • Stosować różne techniki podnoszenia

  Stosowanie różnych metod podnoszenia obiektów ciężkich przy użyciu dźwigu.

 • Ustalać obciążenie żurawia

  Obliczać masę ładunków żurawi; porównywać wyniki ważenia z udźwigiem, aby zapobiec przeciążeniu i zapewnić bezpieczeństwo.

 • Ustalać środek ciężkości ładunku

  Ustalać środek ciężkości ładunku przenoszonego za pomocą dźwigu lub innej maszyny bądź urządzenia, aby zapewnić optymalny i bezpieczny ruch.

 • Obchodzić się z ładunkiem

  Bezpiecznie obsługiwać elementy mechaniczne podczas załadunku i rozładunku towarów i zapasów. Sztauowanie i rozsztauowanie produktów zgodnie z instrukcjami.

 • Obsługiwać dźwig

  Obsługiwać dźwig do przemieszczania, ustawiania, podnoszenia lub odkładania maszyn, urządzeń lub innych dużych obiektów w różnych miejscach.

 • Pośredniczyć w kontaktach z pracownikami odpowiedzialnymi za transport towarów

  Komunikować się i współpracować z odpowiednimi osobami zajmującymi się transportem towarów.

 • Przestrzegać zasad bezpieczeństwa przy pracy na dużych wysokościach

  Podejmować niezbędne środki ostrożności i stosować zestaw środków służących do oceny ryzyka, zapobiegania mu i przeciwdziałania mu podczas pracy w dużej odległości od podłoża. Zapobiegać narażaniu osób pracujących pod takimi strukturami i unikać upadków z drabin, ruchomych rusztowań, stałych pomostów roboczych, urządzeń dźwigowych do podnoszenia ludzi itp., ponieważ może to skutkować ofiarami śmiertelnymi lub poważnymi obrażeniami.

 • Obsługiwać sprzęt do podnoszenia

  Transportować ciężkie przedmioty z wykorzystaniem urządzeń dźwigowych, takich jak dźwigi, wózki widłowe itp.

 • Obsługiwać dźwignie kolejowe

  Obsługiwać mechaniczne dźwignie umieszczone w skrzynkach sygnałowych. Rozumieć różne sposoby stosowania dźwigni, np. w celu blokowania lub odbioru sygnałów; czytać i rozumieć wykresy torów oraz plany sygnalizowania znajdujące się ponad dźwignią. Sterować urządzeniami blokującymi z napędem ręcznym, systemami elektrycznymi oraz dźwigniami mechanicznymi, pneumatycznymi lub elektrycznymi.

Source: Sisyphus ODB