Zawód operator aparatu nitracyjnego

Operatorzy aparatów nitracyjnych monitorują i kontrolują urządzenia, które przetwarzają substancje chemiczne do wytwarzania materiałów wybuchowych. Odpowiadają za składowanie produktów w zbiornikach.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Materiały wybuchowe

  Zachowanie się materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i technik strzałowych. Powiązane ryzyko i wymogi prawne.

Umiejętności

 • Regulować przebieg reakcji chemicznej

  Regulować przebieg reakcji poprzez obsługę zaworów chłodziwa w taki sposób, aby reakcja była zgodna z określonymi wartościami granicznymi dla zapobiegania wybuchom.

 • Sporządzać dokumentację związaną z raportami serii

  Sporządzać sprawozdania na temat historii wyprodukowanych partii z uwzględnieniem nieprzetworzonych danych, przeprowadzonych badań i zgodności z praktyką GMP każdej partii produktu.

 • Zapewniać zgodność z przepisami środowiskowymi

  Monitorować działania i wykonywać zadania zapewniające zgodność z normami dotyczącymi ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz zmieniać działania w przypadku zmian w przepisach dotyczących środowiska. Zapewnianie zgodności procesów z przepisami w zakresie ochrony środowiska i najlepszymi praktykami.

 • Zajmować się maszyną do bełtania

  Zajmować się maszyną do bełtania, zapewniając jednolite mieszanie partii.

 • Zasilać nitrator

  Zasilać nitrator kwasami mieszanymi lub związkami toluenu, upewniając się, że rodzaje i ilości są zgodne ze specyfikacjami.

 • Zapewniać zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa

  Wdrażać programy bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności z krajowymi przepisami i prawodawstwem. Zapewniać zgodność urządzeń i procesów z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

 • Obsługiwać sprzęt do produkcji materiałów wybuchowych

  Obsługiwać sprzęt wykorzystywany do mieszania składników chemicznych, których produktem końcowym są materiały wybuchowe takie jak trotyl, tetryl lub nitrogliceryna.

 • Przenosić substancje chemiczne

  Przenosić mieszaninę chemiczną ze zbiornika mieszającego do zbiornika magazynowego, włączając zawory.

 • Optymalizować parametry procesów produkcji

  Optymalizować i utrzymywać parametry procesu produkcyjnego, takie jak przepływ, temperatura lub ciśnienie.

Source: Sisyphus ODB