Zawód operator dźwigu jezdnego

Operatorzy dźwigów jezdnych pracują z różnymi rodzajami dźwigów, które mogą być łatwo przemieszczane drogą lądową, kolejową i wodną. Dźwigi jezdne są często montowane na ciężarówkach.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Mechanika

  Teoretyczne i praktyczne zastosowania nauki badającej wpływ przemieszczeń i sił oddziałujących na ciała fizyczne na rozwój maszyn i urządzeń mechanicznych.

 • Wykresy przedstawiające obciążenie żurawia

  Zrozumienie wykresy obciążenia żurawia, które szczegółowo opisują właściwości dźwigu oraz sposób, w jaki jego udźwig różni się w zależności od odległości i kąta.

 • Systemy mechaniczne

  Systemy mechaniczne, w tym przekładnie, silniki, układy hydrauliczne i pneumatyczne. Ich funkcje i prawdopodobne usterki.

Umiejętności

 • Obsługiwać żurawie przejezdne

  Bezpieczna obsługa żurawi przejezdnych. Uwzględnienie stanu terenu, warunków atmosferycznych, obciążenia oraz przewidywanych manewrów.

 • Interpretować plany trójwymiarowe

  Interpretacja i rozumienie planów oraz rysunków w procesach produkcji, które zawierają informacje w postaci trójwymiarowej.

 • Rozstawiać dźwig

  Rozstawiać dźwigi, uwzględniając wszystkie środki bezpieczeństwa.

 • Wykonywać pracę w ergonomiczny sposób

  Stosować zasady ergonomii w zakresie organizacji miejsca pracy na potrzeby ręcznego posługiwania się sprzętem i materiałami.

 • Reagować na zdarzenia w krótkim czasie

  Monitorować i przewidywać sytuację w otoczeniu. Być gotowym do podejmowania szybkich i odpowiednich działań w przypadku nieprzewidzianych wydarzeń.

 • Mocować ładunki

  Bezpiecznie mocować ładunki do różnego rodzaju haków i zaczepów, biorąc pod uwagę ciężar ładunku, moc dostępną do jego przenoszenia, tolerancje statyczne i dynamiczne wszystkich instrumentów i materiałów oraz rozkład masy w systemie. Komunikować się z operatorem werbalnie lub gestami, aby zapewnić bezpieczeństwo i wydajność operacji. Odłączyć ładunki.

 • Korzystać ze środków ochrony indywidualnej w sektorze budowlanym

  Używać elementów odzieży ochronnej, takich jak buty z noskami ze stali, oraz narzędzi, takich jak gogle ochronne, w celu zminimalizowania ryzyka wypadków w czasie konstruowania i ograniczenia wszelkich obrażeń w razie wystąpienia awarii.

 • Zabezpieczać ciężki sprzęt budowlany

  Zabezpieczanie ciężkiego sprzętu, takiego jak żurawie wieżowe lub pompy betonowe, przed użyciem, w trakcie i po użyciu w celu zapobieżenia uszkodzeniu maszyny, zagrożeń dla pracowników lub placu budowy. Podejmowanie środków ostrożności, takich jak wycofanie ramienia robota pomp do betonu lub przywrócenie bloku haka z powrotem do pozycji przy wysięgniku.

 • Utrzymywać ciężki sprzęt budowlany w dobrym stanie

  Kontrola ciężkiego sprzętu w projektach budowlanych przed każdym użyciem. Utrzymywać maszynę w dobrym stanie, dbając o drobne naprawy i ostrzegając osobę odpowiedzialną w przypadku poważnych usterek.

 • Przeprowadzać inspekcje placów budowy

  Dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy w trakcie realizacji projektu budowlanego poprzez regularne kontrolowanie placu budowy. Określać ryzyko narażenia ludzi na niebezpieczeństwo lub uszkodzenia sprzętu budowlanego.

 • Obsługiwać systemy GPS

  Korzystać z systemów GPS.

 • Prowadzić ciężkie ruchome maszyny budowlane

  Prowadzić ciężkie ruchome maszyny budowlane używane w budownictwie. Ładować te maszyny na naczepy niskopodwoziowe lub wyładowywać je z tych naczep. Rozważnie poruszać się tymi maszynami po drogach publicznych, gdy jest to wymagane.

 • Przestrzegać procedur w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w sektorze budowlanym

  Stosować odpowiednie procedury bezpieczeństwa i higieny w budownictwie w celu zapobiegania wypadkom, zanieczyszczeniom i innym zagrożeniom.

 • Interpretować plany dwuwymiarowe

  Interpretowanie i rozumienie planów i rysunków w procesach produkcyjnych, które zawierają prezentacje w dwóch wymiarach.

Source: Sisyphus ODB