Zawód operator kafara

Operatorzy kafarów pracują z częścią ciężkiego sprzętu, która umieszcza pale i wbija je do gleby przy użyciu mechanizmu takielunkowego.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Systemy mechaniczne

  Systemy mechaniczne, w tym przekładnie, silniki, układy hydrauliczne i pneumatyczne. Ich funkcje i prawdopodobne usterki.

 • Narzędzia mechaniczne

  Rozumienie maszyn i narzędzi, w tym ich konstrukcji, sposobów użytkowania, naprawy i konserwacji.

 • Wykresy przedstawiające obciążenie żurawia

  Zrozumienie wykresy obciążenia żurawia, które szczegółowo opisują właściwości dźwigu oraz sposób, w jaki jego udźwig różni się w zależności od odległości i kąta.

Umiejętności

 • Korzystać ze środków ochrony indywidualnej w sektorze budowlanym

  Używać elementów odzieży ochronnej, takich jak buty z noskami ze stali, oraz narzędzi, takich jak gogle ochronne, w celu zminimalizowania ryzyka wypadków w czasie konstruowania i ograniczenia wszelkich obrażeń w razie wystąpienia awarii.

 • Reagować na zdarzenia w krótkim czasie

  Monitorować i przewidywać sytuację w otoczeniu. Być gotowym do podejmowania szybkich i odpowiednich działań w przypadku nieprzewidzianych wydarzeń.

 • Przeprowadzać inspekcje placów budowy

  Dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy w trakcie realizacji projektu budowlanego poprzez regularne kontrolowanie placu budowy. Określać ryzyko narażenia ludzi na niebezpieczeństwo lub uszkodzenia sprzętu budowlanego.

 • Wbijać pale betonowe

  Używać różnych rodzajów kafarów do wbijania w podłoże pali wykonanych z betonu dla celów stabilizacji struktury. Dbać o prawidłowe układanie pali i kafara oraz stosować odpowiednią siłę do wbijania pali, a jednocześnie zapobiegać uszkodzeniom i obciążeniom fizycznym.

 • Utrzymywać ciężki sprzęt budowlany w dobrym stanie

  Kontrola ciężkiego sprzętu w projektach budowlanych przed każdym użyciem. Utrzymywać maszynę w dobrym stanie, dbając o drobne naprawy i ostrzegając osobę odpowiedzialną w przypadku poważnych usterek.

 • Obsługiwać kafar wbijający pale

  Obsługiwać kafar wbijający pale w podłoże przy zastosowaniu ruchu młota. Obsługiwać spalinowy kafar i hydrauliczne wbijaki, które są cichsze i bardziej odpowiednie do obszarów wrażliwych na głośny hałas lub wibracje.

 • Zapobiegać uszkodzeniom obiektów użyteczności publicznej

  Konsultować się z przedsiębiorstwami użyteczności publicznej lub planami dotyczącymi lokalizacji infrastruktury użyteczności publicznej, która może zakłócać projekt lub zostać przez niego uszkodzona. Podejmować niezbędne kroki w celu uniknięcia szkód.

 • Przestrzegać procedur w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w sektorze budowlanym

  Stosować odpowiednie procedury bezpieczeństwa i higieny w budownictwie w celu zapobiegania wypadkom, zanieczyszczeniom i innym zagrożeniom.

 • Wykonywać pracę w ergonomiczny sposób

  Stosować zasady ergonomii w zakresie organizacji miejsca pracy na potrzeby ręcznego posługiwania się sprzętem i materiałami.

 • Wbijać pale stalowe

  Używać dowolnego z różnych rodzajów urządzeń do wbijania pali, aby wbijać stalowe pale w grunt w celu zwiększenia stabilności budowli. Dbać o prawidłowe ustawienie pala i urządzenia do wbijania pali oraz stosować odpowiednią siłę przy wbijaniu, a jednocześnie zapobiegać uszkodzeniom i obciążeniom fizycznym.

 • Montować osłony lub tuleje na palach

  Montować osłony lub tuleje na palach w celu ochrony głowicy pala przed naprężeniami i uszkodzeniem w wyniku uderzenia oraz w celu skutecznego przekazania energii z kafara na pal. Dbać, aby osłony lub tuleje nie były zbyt szczelnie montowane, ponieważ może to spowodować szkody. Osłona zawiera wymienną poduszkę z tworzywa sztucznego, wybierać i umieszczać odpowiednią poduszkę dla danej pracy.

 • Zabezpieczać ciężki sprzęt budowlany

  Zabezpieczanie ciężkiego sprzętu, takiego jak żurawie wieżowe lub pompy betonowe, przed użyciem, w trakcie i po użyciu w celu zapobieżenia uszkodzeniu maszyny, zagrożeń dla pracowników lub placu budowy. Podejmowanie środków ostrożności, takich jak wycofanie ramienia robota pomp do betonu lub przywrócenie bloku haka z powrotem do pozycji przy wysięgniku.

Source: Sisyphus ODB