Zawód operator koparki na polach górniczych

Operatorzy koparek na polach górniczych kontrolują urządzenia o dużej ładowności, takie jak koparki i wózki zrzutowe, często przy dużym poziomie świadomości przestrzennej w celu wydobywania, załadunku i transportu rudy, surowca mineralnego, w tym piasku, kamienia i gliny oraz nadkładu w kamieniołomach i kopalniach odkrywkowych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Wpływ czynników geologicznych na operacje wydobywcze

  Świadomość wpływu czynników geologicznych, takich jak uskoki i ruchy skalne, na działalność wydobywczą.

 • Techniki wykopaliskowe

  Metody usuwania skał i gleby, stosowane w miejscu wykopów i związane z nimi ryzyko.

 • Mechanika

  Teoretyczne i praktyczne zastosowania nauki badającej wpływ przemieszczeń i sił oddziałujących na ciała fizyczne na rozwój maszyn i urządzeń mechanicznych.

Umiejętności

 • Przeprowadzać inspekcje ciężkiego sprzętu do górnictwa odkrywkowego

  Przeprowadzać inspekcję wysokowydajnych maszyn i ciężkiego sprzętu do górnictwa odkrywkowego. Identyfikować i zgłaszać wady i nieprawidłowości.

 • Reagować na zdarzenia w krótkim czasie

  Monitorować i przewidywać sytuację w otoczeniu. Być gotowym do podejmowania szybkich i odpowiednich działań w przypadku nieprzewidzianych wydarzeń.

 • Przekazywać informacje na temat sprzętu górniczego

  Przejrzyste i skuteczne informowanie podmiotów zarządzających górnictwem i operatorów maszyn. Przekazywanie wszelkich istotnych informacji, na przykład dotyczących przestojów, wydajności i produktywności sprzętu.

 • Podawać stosowne informacje przy przekazywaniu zmiany

  Przekazywać odpowiednie informacje o warunkach w miejscu pracy, postępach, zdarzeniach i potencjalnych problemach dla pracowników podczas kolejnej zmiany.

 • Radzić sobie z presją spowodowaną wystąpieniem nieoczekiwanych okoliczności

  Dążyć do osiągnięcia celów mimo nacisków wynikających z niezależnych czynników poza kontrolą.

 • Posługiwać się narzędziami górniczymi

  Obsługiwać szeroką gamę narzędzi i urządzeń górniczych ręcznych i elektrycznych oraz zapewniać ich konserwację.

 • Podejmować samodzielne decyzje operacyjne

  W razie potrzeby podejmować natychmiastowe decyzje operacyjne bez odwoływania się do innych, biorąc pod uwagę okoliczności oraz wszelkie odpowiednie procedury i przepisy. Samemu określać, która opcja jest najlepsza w danej sytuacji.

 • Rozwiązywać problemy w sposób krytyczny

  Określać mocne i słabe strony różnych abstrakcyjnych, racjonalnych pojęć, takich jak kwestie, opinie i podejścia związanych z określoną problematyczną sytuacją w celu opracowania rozwiązań i alternatywnych metod postępowania wobec danej sytuacji.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Przeprowadzać drobne naprawy sprzętu

  Wykonywać prace z zakresu regularnej konserwacji sprzętu. Wykrywać i rozpoznawać drobne usterki sprzętu i w razie potrzeby dokonywać naprawy.

Source: Sisyphus ODB