Zawód operator korowarki

Operatorzy korowarek obsługują korowarki w celu pozbawienia ściętych drzew kory. Drzewo jest podawane do maszyny, po czym kora jest usuwana przy użyciu ścierania lub cięcia.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Cięcie drewna

  Różne sposoby cięcia drewna, wzdłuż słojów lub równolegle do nich, a także promieniowo lub stycznie do rdzenia. Zachowanie cięć drewna w różnych okolicznościach i optymalne cięcie do określonego celu. Wpływ specjalnych właściwości drewna, takich jak sęki lub wady.

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

 • Procesy obróbki drewna

  Etapy przetwarzania drewna do produkcji wyrobów drewnianych oraz rodzaje maszyn stosowane w takich procesach, takie jak suszenie, formowanie, montaż i wykończenie powierzchni.

Umiejętności

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Posługiwać się bezpiecznie maszynami

  Sprawdzać i bezpiecznie obsługiwać maszyny i sprzęt wymagany do pracy zgodnie z podręcznikami i instrukcjami.

 • Regulować parametry cięcia

  Regulować wielkość i głębokość cięcia narzędzi tnących. Regulować wysokość stołów roboczych i ramion.

 • Obsługiwać maszynę do okorowywania

  Konfigurować i monitorować maszynę, która usuwa resztki kory z drewna lub kłód, zanim będą mogły być dalej przetwarzane, na przykład rozdrobnione w celu produkcji masy celulozowej.

 • Konfigurować panel sterowania maszyny

  Konfiguracja i wysyłanie poleceń do urządzenia poprzez przesyłanie odpowiednich danych wejściowych do (komputerowego) administratora danych w odniesieniu do pożądanego produktu przetworzonego.

 • Zarządzać transportem kłód

  Wybierać kłody z magazynu i koordynować ich transport. Być na bieżąco z harmonogramami i wymogami dotyczącymi produkcji.

 • Zaopatrywać maszynę w odpowiednie materiały

  Zapewnienie wprowadzenia do maszyn niezbędnych i odpowiednich materiałów oraz kontrola ich umieszczania lub automatycznego podawania i pobierania części roboczych w maszynach lub narzędziach mechanicznych na linii produkcyjnej.

 • Przenosić kłody

  Przenosić okorowane kłody z przenośnika taśmowego do wózków popychających w dalsze obszary kontroli.

 • Obserwować kłody

  Kontrolować i obserwować kłody przemieszane na przenośniku w celu zapewnienia kompletności procesu wyładowania.

 • Monitorować odczyty przyrządów pomiarowych

  Nadzorować dane przedstawione przez miernik, dotyczące pomiaru ciśnienia, temperatury, grubości materiału i inne.

 • Nosić odpowiednie elementy wyposażenia ochronnego

  Nosić odpowiednie i niezbędne wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne lub inne środki ochrony oczu, kaski, rękawice ochronne.

Source: Sisyphus ODB