Zawód operator kruszarki do surowców mineralnych

Operatorzy kruszarki do surowców mineralnych obsługują i monitorują kruszarki i inne maszyny do rozdrabniania materiałów i minerałów. Przemieszczają oni kamienie do kruszarek, napełniają maszyny minerałami, monitorują proces rozdrabniania i dopilnowują, aby produkty końcowe były zgodne z wymaganiami.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

 • Rodzaje kamieni przeznaczonych do obróbki

  Różne rodzaje kamienia, które kamieniarze i inne osoby obrabiające kamień wykorzystują do przetwarzania na materiały budowlane. Właściwości mechaniczne kamienia, takie jak masa, wytrzymałość na rozciąganie, trwałość. Właściwości ekonomiczne, takie jak koszt, transport i zaopatrzenie.

Umiejętności

 • Korzystać ze środków ochrony indywidualnej

  Korzystać z urządzeń ochronnych zgodnie ze szkoleniami, instruktażem i instrukcjami. Kontrolować sprzęt i konsekwentnie go stosować.

 • Zaopatrywać maszynę w odpowiednie materiały

  Zapewnienie wprowadzenia do maszyn niezbędnych i odpowiednich materiałów oraz kontrola ich umieszczania lub automatycznego podawania i pobierania części roboczych w maszynach lub narzędziach mechanicznych na linii produkcyjnej.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Mierzyć materiały

  Mierzyć surowce przed ich załadunkiem do mieszalnika lub maszyn, zapewniając ich zgodność ze specyfikacjami.

 • Badać jakość produktów

  Stosować różne techniki w celu upewnienia się, że jakość produktu jest zgodna z normami i specyfikacjami jakościowymi. Nadzorować usterki, opakowania i zwroty produktów w różnych departamentach produkcyjnych.

 • Manipulować blokami kamiennymi

  Manipulować blokami kamiennymi, umieszczając je w odpowiedniej pozycji na łożu maszyny przy użyciu podnośnika elektrycznego, drewnianych bloków i klinów.

 • Obsługiwać kruszarkę

  Obsługiwać urządzenia do zgniatania kamieni, rud, dużych brył węgla i innych materiałów. Praca z kruszarką szczękową, która wibruje, przepychając kamienie przez pionowy stojak w kształcie litery V w celu ich zmiażdżenia, lub kruszarką stożkową, która obraca śrubowy element.

 • Ustawiać układ regulacyjny maszyn

  Konfiguracja lub dostosowywanie urządzeń sterujących maszyn w celu regulacji czynników, takich jak przepływ materiału, temperatura lub ciśnienie.

Source: Sisyphus ODB