Zawód operator laminatora

Operatorzy laminatorów dozorują maszynę, która nanosi warstwę tworzywa sztucznego na papier w celu jego wzmocnienia i ochrony przed wilgocią i plamami.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Rodzaje papieru

  Różne kryteria stosowane w celu określenia różnic w rodzajach papieru, takich jak jego ziarnistość i grubość oraz różne metody wytwarzania i rodzaje drewna, z których pochodzą różne rodzaje papieru.

 • Rodzaje laminatorów

  Różne rodzaje maszyn do laminowania, takie jak laminator torebkowy, laminator z ogrzewanymi wałkami i laminator z zimnymi wałkami. Laminator torebkowy osadza warstwy tworzywa sztucznego na dwóch stronach papieru w procesie ogrzewania i klejenia, natomiast laminator z zimnymi wałkami wykorzystuje rolkę tworzywa sztucznego do powlekania papieru. Laminator z ogrzewanymi wałkami wykorzystuje ogrzewane walki do stopienia folii do laminowania na papierze z klejem.

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

Umiejętności

 • Produkować próbki

  Pobieranie próbek z maszyny do produkcji, przedstawianie ich organowi nadzoru, upewnianie się, że dokonano odpowiednich korekt oraz kontrola spełnienia norm dotyczących jakości lub przedsiębiorstwa.

 • Zaopatrywać maszynę w odpowiednie materiały

  Zapewnienie wprowadzenia do maszyn niezbędnych i odpowiednich materiałów oraz kontrola ich umieszczania lub automatycznego podawania i pobierania części roboczych w maszynach lub narzędziach mechanicznych na linii produkcyjnej.

 • Obsługiwać maszynę do laminowania

  Konfigurować i rozpoczynać proces laminowania, w którym arkusz papieru jest wkładany do maszyny i przesuwany przez dwie rolki na metalowych prętach ("trzpieniach"), do których dodaje się folię z tworzywa sztucznego. Procesy te obejmują również ogrzewanie i klejenie.

 • Monitorować maszyny automatyczne

  Stale sprawdzać ustawienie i pracę maszyn automatycznych lub przeprowadzać regularne kontrole. Jeśli to konieczne, rejestrować i interpretować dane dotyczące warunków funkcjonowania instalacji i urządzeń w celu wykrycia nieprawidłowości.

 • Posługiwać się bezpiecznie maszynami

  Sprawdzać i bezpiecznie obsługiwać maszyny i sprzęt wymagany do pracy zgodnie z podręcznikami i instrukcjami.

 • Nosić odpowiednie elementy wyposażenia ochronnego

  Nosić odpowiednie i niezbędne wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne lub inne środki ochrony oczu, kaski, rękawice ochronne.

 • Czytać instrukcje zamieszczone na etykietach zadania

  Rozumieć instrukcje zamieszczone na etykietach zadania oraz konfigurować lub obsługiwać maszynę w oparciu o te polecenia.

 • Przeprowadzać próby testowe

  Przeprowadzać testy, stawiając system, maszynę, narzędzie lub inny sprzęt poprzez szereg działań w rzeczywistych warunkach pracy, aby ocenić jego niezawodność i przydatność do realizacji jego zadań oraz odpowiednio dostosować ustawienia.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Konfigurować panel sterowania maszyny

  Konfiguracja i wysyłanie poleceń do urządzenia poprzez przesyłanie odpowiednich danych wejściowych do (komputerowego) administratora danych w odniesieniu do pożądanego produktu przetworzonego.

Source: Sisyphus ODB