Zawód operator linii puszkowania i butelkowania

Operatorzy linii puszkowania i butelkowania obserwują przejeżdżające butelki i puszki w trakcie procesu produkcji. Stoją obok taśm transportowych, sprawdzając, czy butelki są napełniane na standardowym poziomie i, czy nie występują poważne odchylenia. Usuwają uszkodzone butelki lub puszki.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Techniki nasycania dwutlenkiem węgla

  Proces rozpuszczania dwutlenku węgla w cieczy, zwykle pod wysokim ciśnieniem, różnorodne techniki nasycania dwutlenkiem węgla, takie jak kondycjonowanie w butelce (zalewanie), szpuntowanie, krążkowanie i karbonizacja wymuszona. Stosowanie tych technik zgodnie z wymogami produkcyjnymi i wymaganym poziomem karbonizacji.

Umiejętności

 • Wykrywać wady w butelkach

  Wykrywanie ewentualnych wad butelek i podejmowanie decyzji dotyczących butelek i partii produkcyjnych, a także odrzucanie butelek, które nie odpowiadają wymogom produkcyjnym.

 • Obsługiwać podnośnik widłowy

  Obsługiwać wózek widłowy, pojazd z przednim urządzeniem do podnoszenia i przenoszenia ciężkich ładunków.

 • Sprawdzać jakość produktów na linii produkcyjnej

  Sprawdzać produkty pod względem jakości na linii produkcyjnej oraz usuwać wadliwe produkty przed pakowaniem i po tej operacji.

 • Zajmować się maszyną do puszkowania

  Obsługa maszyny puszkującej zasilanej energią elektryczną lub bateriami, aby puszkować różne rodzajów żywności.

 • Korzystać z umiejętności rozumowania matematycznego

  Przeprowadzać rozumowanie oraz stosować proste lub złożone koncepcje matematyczne i obliczenia.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Zarządzać zautomatyzowaną kontrolą procesu

  Obsługa systemu kontroli procesu lub automatyzacji (PAS) używanego do automatycznego sterowania procesem produkcyjnym.

 • Przeprowadzać kontrole elementów wyposażenia zakładu produkcyjnego

  Przeprowadzać kontrole maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładzie produkcyjnym. Zapewniać prawidłowe działanie maszyn, ustawiać maszyny przed ich użyciem oraz utrzymywać maszyny i urządzenia w ruchu.

 • Zajmować się maszynami do pakowania

  Maszyny do pakowania, takie jak napełniarki, etykieciarki i zgrzewarki. Magazynowanie i sortowanie produktów do przetworzenia zgodnie ze specyfikacjami. W miarę potrzeby uzupełniać potrzebne opakowania, takie jak pudełka, kartony, papier pakowy, arkusze z tworzywa sztucznego, klej, atrament lub etykiety.

 • Pracować przy taśmie w sektorze produkcji żywności

  Pracować przy obrotowych przenośnikach taśmowych w produkcji żywności.

 • Czyścić maszyny do przetwarzania żywności i napojów

  Czyścić maszyny wykorzystywane w procesach produkcji żywności lub napojów. Przygotowywać odpowiednie roztwory do czyszczenia. Przygotowywać wszystkie części i zapewniać, aby były one wystarczająco czyste, w celu uniknięcia odchyleń lub błędów w procesie produkcji.

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Sprawdzać butelki wykorzystywane jako opakowanie

  Sprawdzać butelki wykorzystywane jako opakowanie. Stosować procedury testowania butelek, aby sprawdzić, czy butelka nadaje się do przechowywania produktów spożywczych i napojów. Postępować zgodnie z przepisami prawnymi oraz specyfikacjami firmy dotyczącymi butelkowania.

 • Stosować procedury higieniczne w ramach przetwórstwa spożywczego

  Zapewnienie czystej przestrzeni roboczej zgodnie z normami higienicznymi w przemyśle przetwórstwa spożywczego.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Asystować przy butelkowaniu win

  Przygotowywać wino do butelkowania. Asystować przy butelkowaniu i korkowaniu.

 • Dokonywać pomiarów w ramach precyzyjnych operacji przetwórstwa spożywczego

  Dokonywać pomiarów mierzonych w ramach precyzyjnych zadań za pomocą odpowiednich narzędzi i sprzętu w procesie produkcji żywności i napojów.

 • Zajmować się substancjami chemicznymi do czyszczenia

  Zarządzać odpowiednimi ilościami i rodzajami chemikaliów czyszczących (CIP) potrzebnych w procesie produkcji żywności i napojów.

 • Sprawować kontrolę jakości nad procesem przetwarzania żywności

  Zapewniać jakość wszystkich czynników związanych z procesem produkcji żywności.

 • Utylizować odpady inne niż spożywcze w przemyśle spożywczym

  Utylizować odpady inne niż spożywcze w branży spożywczej, stosując procedury dopuszczalne z punktu widzenia ochrony środowiska w celu utylizacji tych odpadów.

Source: Sisyphus ODB