Zawód operator maszyn do formowania próżniowego

Operatorzy maszyn do formowania próżniowego obsługują, kontrolują i konserwują maszyny ogrzewające arkusze tworzywa sztucznego przed obróceniem ich w formie, przy użyciu przyssawki próżniowej; po schłodzeniu tych arkuszy są one trwale zestalone w kształt formy.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Substancje powlekające

  Posiadanie wiedzy na temat różnych rodzajów powłok, w tym przedmiotu obrabianego z jednym lub więcej warstw wykończeniowych w postaci żywic, cukrów, proszków, wypełniaczy, wosków, gum, plastyfikatorów, materiałów barwiących, lakierowanych i innych.

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

Umiejętności

 • Korzystać ze środków ochrony indywidualnej

  Korzystać z urządzeń ochronnych zgodnie ze szkoleniami, instruktażem i instrukcjami. Kontrolować sprzęt i konsekwentnie go stosować.

 • Monitorować odczyty przyrządów pomiarowych

  Nadzorować dane przedstawione przez miernik, dotyczące pomiaru ciśnienia, temperatury, grubości materiału i inne.

 • Optymalizować parametry procesów produkcji

  Optymalizować i utrzymywać parametry procesu produkcyjnego, takie jak przepływ, temperatura lub ciśnienie.

 • Zaopatrywać maszynę w odpowiednie materiały

  Zapewnienie wprowadzenia do maszyn niezbędnych i odpowiednich materiałów oraz kontrola ich umieszczania lub automatycznego podawania i pobierania części roboczych w maszynach lub narzędziach mechanicznych na linii produkcyjnej.

 • Podgrzewać środek wykorzystywany w procesie kształtowania próżniowego

  Obsługa wyposażenia służącego do podgrzewania czynnika firmowanie próżniowego do odpowiedniej temperatury przed użyciem próżni w celu dociśnięcia do formy. Sprawdzenie, czy temperatura czynnika jest na tyle wysoka, aby był on ciągliwy, ale nie tak wysoka, by tworzyły się fałdy lub pasy w produkcie końcowym.

 • Sięgać do zasobów technicznych

  Odczytywanie i interpretowanie zasobów technicznych, takich jak rysunki cyfrowe lub papierowe oraz dane dotyczące regulacji w celu prawidłowego zainstalowania maszyny lub narzędzia pracy lub montażu urządzeń mechanicznych.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Konfigurować panel sterowania maszyny

  Konfiguracja i wysyłanie poleceń do urządzenia poprzez przesyłanie odpowiednich danych wejściowych do (komputerowego) administratora danych w odniesieniu do pożądanego produktu przetworzonego.

 • Wydobywać wyroby z form

  Usuwać gotowe wyroby z form i poddawać je szczegółowej analizie pod kątem wad.

 • Monitorować warunki w otoczeniu przetwórczym

  Sprawdzić, czy ogólne warunki dotyczące pomieszczenia, w którym odbywa się proces, takie jak temperatura lub wilgotność powietrza, spełniają wymogi i w razie potrzeby dostosować je.

 • Kontrolować temperaturę

  Mierzyć i regulować temperaturę danego pomieszczenia lub obiektu.

 • Przygotowywać formę do kształtowania próżniowego

  Zapewnienie, że forma jest zamocowana bezpiecznie w procesie formowania próżniowego. Sprawdzenie, czy forma jest odpowiednia oraz czy wszystkie komory do obsadzenia są poddane działaniu próżni.

Source: Sisyphus ODB