Zawód operator maszyn do montażu powierzchniowego

Operatorzy maszyn do montażu powierzchniowego stosują urządzenia do montażu powierzchniowego (SMT) do montowania i lutowania małych komponentów elektronicznych na płytkach obwodów drukowanych w celu utworzenia urządzeń zamontowanych powierzchniowo (SMD).

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Elektronika

  Funkcjonowanie obwodów elektronicznych, procesorów, układów scalonych oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego, w tym programów i aplikacji. Zastosowanie tej wiedzy w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania urządzeń elektronicznych.

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

 • Płytki obwodu drukowanego

  Płytki obwodu drukowanego (PCB) są elementami o zasadniczym znaczeniu dla prawie wszystkich urządzeń elektronicznych. Składają się one z cienkich płytek lub substratów, na których umieszcza się elementy elektroniczne, takie jak mikroczipy. Elementy elektroniczne są elektrycznie połączone przewodowo za pomocą ścieżek przewodzących i podkładek.

 • Schematy elektryczne

  Odczytywanie i rozumienie schematów układów przedstawiających połączenia między urządzeniami, takimi jak połączenia elektryczne i sygnałowe.

 • Technologia montażu powierzchniowego

  Technologia montażu powierzchniowego lub SMT jest metodą, w której komponenty elektroniczne są umieszczane na powierzchni płytki obwodu drukowanego. W ten sposób mocowane są elementy wrażliwe, a także małe elementy składowe, takie jak rezystory, tranzystory, diody i układy scalone.

Umiejętności

 • Odczytywać standardowe plany działania

  Czytać i rozumieć standardowe plany, rysunki maszyn i procesów.

 • Obsługiwać sprzęt do montażu powierzchniowego

  Obsługiwać sprzęt i maszyny do montażu powierzchniowego (SMT) służące do umieszczania i lutowania urządzeń do montażu powierzchniowego (SMD) na płytkach drukowanych z dużą precyzją.

 • Przygotowywać płytkę do lutowania

  Przygotowywanie wykonanych płytek obwodów drukowanych do lutowania. Czyszczenie specjalnych obszarów płytek i oznakowania.

 • Czyścić płytki obwodu drukowanego

  Czyszczenie płytek obwodów drukowanych oraz ich części, w zależności od potrzeb, przed procesem montażu, w jego trakcie i po jego zakończeniu.

 • Monitorować działanie maszyn

  Obserwować obsługę maszyn oraz oceniać jakość produktów, zapewniając w ten sposób zgodność z normami.

 • Przylutowywać podzespoły do płytki elektronicznej

  Przylutowywać podzespoły elektroniczne do płytki elektronicznej w celu wytworzenia ładunków, przy użyciu narzędzi do lutowania lub spawania.

 • Składać płytki obwodu drukowanego

  Mocować do płytki obwodu drukowanego elementy elektroniczne poprzez stosowanie technik lutowania. Podzespoły elektroniczne wkłada się w otwory w przypadku montażu przewlekanego (THT) lub umieszcza się na powierzchni płytki drukowanej w przypadku montażu powierzchniowego (SMT).

 • Zgłaszać wadliwe materiały produkcyjne

  Utrzymanie wymaganej dokumentacji i formularzy przedsiębiorstwa w celu zgłaszania wszelkich wadliwych materiałów lub budzących wątpliwości warunków wytwarzania maszyn i urządzeń.

 • Badać jakość produktów

  Stosować różne techniki w celu upewnienia się, że jakość produktu jest zgodna z normami i specyfikacjami jakościowymi. Nadzorować usterki, opakowania i zwroty produktów w różnych departamentach produkcyjnych.

 • Zapewniać bezpieczeństwo publiczne

  Wdrażać odpowiednie procedury, strategie i używać odpowiedniego sprzętu do promowania lokalnych lub krajowych działań w zakresie bezpieczeństwa w celu ochrony danych, ludzi, instytucji i mienia.

 • Zapewniać zgodność ze specyfikacjami

  Zapewnić zgodność zmontowanych produktów z podanymi specyfikacjami.

 • Interpretować schematy montażowe

  Czytać i interpretować rysunki zawierające wszystkie części i podzespoły określonego produktu. Rysunek wskazuje różne komponenty i materiały oraz zawiera instrukcje dotyczące montażu produktu.

 • Pokrywać płytki obwodu drukowanego

  Dodawać ochronną warstwę powłoki na gotową płytkę drukowaną.

Source: Sisyphus ODB