Zawód operator maszyn do nakładania powłok antykorozyjnych

Operatorzy maszyn do nakładania powłok antykorozyjnych stosują odpowiedni sprzęt i maszyny w celu nadania metalowym obrabianym przedmiotom twardej, trwałej powłoki wykończeniowej, złożonej z określonych związków chemicznych, która uniemożliwia lub opóźnia rdzewienie elementów z żelaza i stali i chroni przed korozją.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

 • Rodzaje metalu

  Właściwości, specyfikacje, zastosowania i reakcje w zakresie różnych procesów produkcji wyrobów z różnych rodzajów metali, takich jak stal, aluminium, mosiądz, miedź i inne.

Umiejętności

 • Rozpoznawać oznaki korozji

  Rozpoznawać oznaki reakcji utleniania się metalu pod wpływem środowiska, będących przyczyną rdzewienia, korozji wżerowej miedzi, pęknięć naprężeniowych i innych zjawisk oraz szacować szybkość postępowania korozji.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Obsługiwać pistolet natryskowy do zabezpieczania przed rdzą

  Obsługiwać półautomatyczny lub ręczny pistolet natryskowy, zaprojektowany w celu pokrycia powierzchni obrabianego detalu trwałą, antykorozyjną powłoką wykończeniową w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami.

 • Stosować techniki malowania natryskowego

  Stosować najbardziej optymalne techniki malowania natryskowego, takie jak rozpylanie pod kątem prostym, utrzymywanie stałej odległości, stopniowe uruchamianie pistoletu natryskowego czy malowanie nakładających się powierzchni.

 • Przeprowadzać próby testowe

  Przeprowadzać testy, stawiając system, maszynę, narzędzie lub inny sprzęt poprzez szereg działań w rzeczywistych warunkach pracy, aby ocenić jego niezawodność i przydatność do realizacji jego zadań oraz odpowiednio dostosować ustawienia.

 • Wykrywać niedoskonałości w wyrobach metalowych

  Obserwować i identyfikować różnego rodzaju niedoskonałości elementów metalowych oraz produktów gotowych. Rozpoznawać najlepiej dopasowany sposób rozwiązania problemu, który może być spowodowany korozją, rdzą, pęknięciami, przeciekami i innymi oznakami zużycia.

 • Zapewniać dostępność wyposażenia

  Upewniać się, że niezbędne wyposażenie jest zapewnione, gotowe i dostępne do użycia przed rozpoczęciem procedur.

 • Usuwać przetworzone przedmioty obrabiane

  Po obróbce usuwać poszczególne detale z maszyny produkcyjnej lub obrabiarki. W przypadku przenośnika taśmowego wymaga to szybkiego, ciągłego ruchu.

 • Poddawać przedmioty obrabiane obróbce wstępnej

  Stosować obróbkę przygotowawczą obrabianego detalu za pomocą procesów mechanicznych lub chemicznych przed główną operacją.

 • Nosić odpowiednie elementy wyposażenia ochronnego

  Nosić odpowiednie i niezbędne wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne lub inne środki ochrony oczu, kaski, rękawice ochronne.

 • Usuwać nieodpowiednie przedmioty obrabiane

  Oceniać, które wadliwie przetworzone elementy nie spełniają standardu konfiguracji i należy je usunąć oraz sortować odpady zgodnie z przepisami.

 • Części pistoletu natryskowego zabezpieczającego przed rdzą

  Różne części pistoletu natryskowego zaprojektowane w celu zapewnienia trwałej wykończeniowej powłoki antykorozyjnej na powierzchni przedmiotu obrabianego, takie jak uchwyt, kanał powietrzny, połączenie węża powietrza, zespół zaworu powietrza, śruba sterowania powietrzem, połączenie węża płynu, dysza płynu, zawór iglicowy cieczy, dysza powietrzna, spust obsługiwany dwoma palcami, śruba kontrolna do regulacji przepływu płynu oraz do usuwania zaworu iglicowego i inne.

 • Dobierać ciśnienie przy malowaniu natryskowym

  Określenie optymalnego ciśnienia natryskiwania, biorąc pod uwagę rodzaj farby lub podkładu, natryskiwanego materiału, otoczenia opryskiwania i innych czynników.

Source: Sisyphus ODB