Zawód operator maszyn do odbarwiania makulatury metodą mycia

Operatorzy maszyn do odbarwiania makulatury metodą mycia obsługują zbiornik, w którym papier z recyklingu jest mieszany z wodą i środkami dyspergującymi w celu wymycia farb drukarskich. Roztwór, zwany zawiesiną włóknistą, jest następnie odwadniany, aby wypłukać rozpuszczone farby drukarskie.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Procesy odbarwiania

  Różne procesy odbarwiania, takie jak flotacja, bielenie i mycie. Są one używane do usuwania tuszu z papieru w celu przygotowania go do produkcji nowego papieru.

 • Rodzaje papieru

  Różne kryteria stosowane w celu określenia różnic w rodzajach papieru, takich jak jego ziarnistość i grubość oraz różne metody wytwarzania i rodzaje drewna, z których pochodzą różne rodzaje papieru.

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

 • Rodzaje pulpy

  Rodzaje pulpy rozróżnia się na podstawie rodzaju włókien i charakterystycznych procesów chemicznych, służących ich wytworzeniu.

Umiejętności

 • Stosować substancje chemiczne do odbarwiania

  Posługiwanie się środkami powierzchniowo czynnymi lub substancjami chemicznymi odbarwiającymi, które usuwają atrament z włókien. Substancje chemiczne, takie jak wodorotlenki, nadtlenki i środki dyspergujące są stosowane w procesach takich jak bielenie, flotacja, pranie i czyszczenie. Spośród tych niejonowych i elektrolitycznych środków powierzchniowo czynnych największe znaczenie mają surfaktanty elektrolityczne.

 • Monitorować przebieg procesu chemicznego

  Monitorować zgodność procesu chemicznego, sprawdzać wszystkie wskaźniki lub sygnały ostrzegawcze dostarczane przez przyrządy, np.: przyrządy rejestrujące, przepływomierze i lampki kontrolne panelu sterowania.

 • Zaopatrywać maszynę w odpowiednie materiały

  Zapewnienie wprowadzenia do maszyn niezbędnych i odpowiednich materiałów oraz kontrola ich umieszczania lub automatycznego podawania i pobierania części roboczych w maszynach lub narzędziach mechanicznych na linii produkcyjnej.

 • Zagęszczać zawiesinę włóknistą

  Mierzyć masę i stężenie zawiesiny w celu dalszego przetwarzania i przechowywania za pomocą filtrów dyskowych i obliczać gęstość zawiesiny za pomocą określonych wzorów.

 • Monitorować maszyny automatyczne

  Stale sprawdzać ustawienie i pracę maszyn automatycznych lub przeprowadzać regularne kontrole. Jeśli to konieczne, rejestrować i interpretować dane dotyczące warunków funkcjonowania instalacji i urządzeń w celu wykrycia nieprawidłowości.

 • Posługiwać się bezpiecznie maszynami

  Sprawdzać i bezpiecznie obsługiwać maszyny i sprzęt wymagany do pracy zgodnie z podręcznikami i instrukcjami.

 • Konfigurować panel sterowania maszyny

  Konfiguracja i wysyłanie poleceń do urządzenia poprzez przesyłanie odpowiednich danych wejściowych do (komputerowego) administratora danych w odniesieniu do pożądanego produktu przetworzonego.

 • Posługiwać się bezpiecznie substancjami chemicznymi

  Podjąć niezbędne środki ostrożności w celu składowania, używania i unieszkodliwiania produktów chemicznych.

 • Nosić odpowiednie elementy wyposażenia ochronnego

  Nosić odpowiednie i niezbędne wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne lub inne środki ochrony oczu, kaski, rękawice ochronne.

 • Oddzielać farbę drukarską

  Wchłaniać tusz z podłoża, oddzielając cząstki stałe od materiału płynnego za pomocą detergentu. Ułatwia to oddzielanie tuszu od włókien.

 • Obsługiwać zbiornik do odbarwiania

  Monitorować przepływ makulatury i ustawiać sterownik zbiornika, w którym papier jest mieszany z wodą i podgrzewany do wysokiej temperatury. Zbierać pianę z atramentu tworzącą się na powierzchni.

Source: Sisyphus ODB