Zawód operator maszyn do odbarwiania makulatury metodą mycia

Operatorzy maszyn do odbarwiania makulatury metodą mycia obsługują zbiornik, w którym papier z recyklingu jest mieszany z wodą i środkami dyspergującymi w celu wymycia farb drukarskich. Roztwór, zwany zawiesiną włóknistą, jest następnie odwadniany, aby wypłukać rozpuszczone farby drukarskie.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Procesy odbarwiania

  Różne procesy odbarwiania, takie jak flotacja, bielenie i mycie. Są one używane do usuwania tuszu z papieru w celu przygotowania go do produkcji nowego papieru.

 • Rodzaje papieru

  Różne kryteria stosowane w celu określenia różnic w rodzajach papieru, takich jak jego ziarnistość i grubość oraz różne metody wytwarzania i rodzaje drewna, z których pochodzą różne rodzaje papieru.

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

 • Rodzaje pulpy

  Rodzaje pulpy rozróżnia się na podstawie rodzaju włókien i charakterystycznych procesów chemicznych, służących ich wytworzeniu.

Umiejętności

 • Stosować substancje chemiczne do odbarwiania

  Posługiwanie się środkami powierzchniowo czynnymi lub substancjami chemicznymi odbarwiającymi, które usuwają atrament z włókien. Substancje chemiczne, takie jak wodorotlenki, nadtlenki i środki dyspergujące są stosowane w procesach takich jak bielenie, flotacja, pranie i czyszczenie. Spośród tych niejonowych i elektrolitycznych środków powierzchniowo czynnych największe znaczenie mają surfaktanty elektrolityczne.

 • Monitorować przebieg procesu chemicznego

  Monitorować zgodność procesu chemicznego, sprawdzać wszystkie wskaźniki lub sygnały ostrzegawcze dostarczane przez przyrządy, np.: przyrządy rejestrujące, przepływomierze i lampki kontrolne panelu sterowania.

 • Zaopatrywać maszynę w odpowiednie materiały

  Zapewnienie wprowadzenia do maszyn niezbędnych i odpowiednich materiałów oraz kontrola ich umieszczania lub automatycznego podawania i pobierania części roboczych w maszynach lub narzędziach mechanicznych na linii produkcyjnej.

 • Zagęszczać zawiesinę włóknistą

  Mierzyć masę i stężenie zawiesiny w celu dalszego przetwarzania i przechowywania za pomocą filtrów dyskowych i obliczać gęstość zawiesiny za pomocą określonych wzorów.

 • Monitorować maszyny automatyczne

  Stale sprawdzać ustawienie i pracę maszyn automatycznych lub przeprowadzać regularne kontrole. Jeśli to konieczne, rejestrować i interpretować dane dotyczące warunków funkcjonowania instalacji i urządzeń w celu wykrycia nieprawidłowości.

 • Posługiwać się bezpiecznie maszynami

  Sprawdzać i bezpiecznie obsługiwać maszyny i sprzęt wymagany do pracy zgodnie z podręcznikami i instrukcjami.

 • Konfigurować panel sterowania maszyny

  Konfiguracja i wysyłanie poleceń do urządzenia poprzez przesyłanie odpowiednich danych wejściowych do (komputerowego) administratora danych w odniesieniu do pożądanego produktu przetworzonego.

 • Posługiwać się bezpiecznie substancjami chemicznymi

  Podjąć niezbędne środki ostrożności w celu składowania, używania i unieszkodliwiania produktów chemicznych.

 • Nosić odpowiednie elementy wyposażenia ochronnego

  Nosić odpowiednie i niezbędne wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne lub inne środki ochrony oczu, kaski, rękawice ochronne.

 • Oddzielać farbę drukarską

  Wchłaniać tusz z podłoża, oddzielając cząstki stałe od materiału płynnego za pomocą detergentu. Ułatwia to oddzielanie tuszu od włókien.

 • Obsługiwać zbiornik do odbarwiania

  Monitorować przepływ makulatury i ustawiać sterownik zbiornika, w którym papier jest mieszany z wodą i podgrzewany do wysokiej temperatury. Zbierać pianę z atramentu tworzącą się na powierzchni.

Source: Sisyphus ODB