Zawód operator maszyn do odwadniania

Operatorzy maszyn do odwadniania instalują i obsługują pompy, części zamienne, zestawy rur oraz systemy odwadniania próżniowego w celu gromadzenia i usuwania cieczy oraz substancji chemicznych.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Chemia

  Skład, struktura i właściwości substancji oraz procesy i transformacje, którym podlegają; zastosowania różnych chemikaliów i ich wzajemne oddziaływanie, techniki produkcji, czynniki ryzyka i metody utylizacji.

Umiejętności

 • Zarządzać procesem uzdatniania wody

  Oczyszczanie zanieczyszczonej wody z wykorzystaniem różnych technik, takich jak laguny i trzcinowiska.

 • Zarządzać zbiornikami

  Nadzorowanie pracy zbiornika magazynowego; uzyskanie odpowiedniego poziomu równoważenia w zbiornikach filtratu.

 • Wykonywać pracę w ergonomiczny sposób

  Stosować zasady ergonomii w zakresie organizacji miejsca pracy na potrzeby ręcznego posługiwania się sprzętem i materiałami.

 • Prowadzić rejestr operacji wydobywczych

  Prowadzić ewidencję produkcji górniczej i wydajności zagospodarowania, w tym wydajności maszyn.

 • Zarządzać rząpiami

  Nadzorować prawidłowe działanie rząpiów, aby upewnić się, że operacje zbierania i usuwania niepożądanej lub nadmiernej cieczy przebiegają sprawnie.

 • Pobierać próbki

  Skonfigurować i obsługiwać urządzenie do pobierania próbek wody, gazu lub gleby, przeznaczonych do badań.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

Source: Sisyphus ODB