Zawód operator maszyn do powlekania metalu

Operatorzy maszyn do powlekania metalu ustawiają i dozorują maszyny do powlekania, które powlekają produkty metalowe cienką powłoką z materiałów takich jak lakier, emalia, miedź, nikiel, cynk, kadm, chrom lub inny metal w celu ochrony lub dekorowania powierzchni wyrobów metalowych. Uruchamiają oni wszystkie stanowiska maszyn do powlekania na wielu maszynach do powlekania.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy

  Zbiór zasad, procedur i przepisów związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i dobrostanem pracowników w ich miejscu pracy. 

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

 • Farba przemysłowa

  Różnego rodzaju farby wykorzystywane jako warstwy do powlekania w procesach wykończeniowych, takie jak podkłady, powłoki pośrednie, gładzie, paski i inne.

 • Rodzaje metalu

  Właściwości, specyfikacje, zastosowania i reakcje w zakresie różnych procesów produkcji wyrobów z różnych rodzajów metali, takich jak stal, aluminium, mosiądz, miedź i inne.

 • Części maszyny powlekającej

  Różne części, cechy i zastosowania urządzenia produkcyjnego przeznaczone do powlekania powłoką wykończeniową, czasem ochronną, obrabianych przedmiotów, takich jak bębniarka, lej wsypowy, sito obrotowe, kabina natryskowa, pistolety natryskowe (proszkowe), kolektor suchych tonerów, filtry końcowe, punkt zasilający wysokiego napięcia oraz inne.

 • Substancje powlekające

  Posiadanie wiedzy na temat różnych rodzajów powłok, w tym przedmiotu obrabianego z jednym lub więcej warstw wykończeniowych w postaci żywic, cukrów, proszków, wypełniaczy, wosków, gum, plastyfikatorów, materiałów barwiących, lakierowanych i innych.

Umiejętności

 • Zapewniać dostępność wyposażenia

  Upewniać się, że niezbędne wyposażenie jest zapewnione, gotowe i dostępne do użycia przed rozpoczęciem procedur.

 • Usuwać nieodpowiednie przedmioty obrabiane

  Oceniać, które wadliwie przetworzone elementy nie spełniają standardu konfiguracji i należy je usunąć oraz sortować odpady zgodnie z przepisami.

 • Obsługiwać maszynę do powlekania

  Obsługiwać maszyny produkcyjne przeznaczone do powlekania powierzchni obrabianych detali poprzez stosowanie różnych procesów powlekania, takich jak lakierowanie proszkowe, monitorować i obsługiwać zgodnie z przepisami.

 • Monitorować przemieszczanie się przedmiotu obrabianego w maszynie

  Monitorować przetwarzanie obrabianego przedmiotu w ruchu, takiego jak kawałek metalu lub drewna przesuwany liniowo ponad statyczną maszyną produkcyjną.

 • Zaopatrywać maszynę w odpowiednie materiały

  Zapewnienie wprowadzenia do maszyn niezbędnych i odpowiednich materiałów oraz kontrola ich umieszczania lub automatycznego podawania i pobierania części roboczych w maszynach lub narzędziach mechanicznych na linii produkcyjnej.

 • Nosić odpowiednie elementy wyposażenia ochronnego

  Nosić odpowiednie i niezbędne wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne lub inne środki ochrony oczu, kaski, rękawice ochronne.

 • Usuwać przetworzone przedmioty obrabiane

  Po obróbce usuwać poszczególne detale z maszyny produkcyjnej lub obrabiarki. W przypadku przenośnika taśmowego wymaga to szybkiego, ciągłego ruchu.

Source: Sisyphus ODB