Zawód operator maszyn do produkcji cegieł i płytek ceramicznych

Operatorzy maszyn do produkcji cegieł i płytek ceramicznych obsługują i konserwują maszyny do mieszania stosowane w produkcji cegieł i płytek ceramicznych.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Umiejętności

 • Kontrolować przepływ powietrza

  Kontrolowanie przepływu powietrza przez zespoły ściskające, poprzez przekręcanie zaworów w prawidłowej sekwencji.

 • Czyścić suszarki

  Czyścić suszarki za pomocą tlenku glinu.

 • Konserwować urządzenia do wykańczania

  Konserwowanie automatycznych urządzeń do wykańczania poprzez wymianę włókien wykończeniowych, noży i wierteł.

 • Przeprowadzać inspekcje artykułów wytłaczanych

  Kontrolować gotowe produkty wytłaczane, aby określić wszelkie wady lub odchylenia od określonych parametrów, takich jak twardość lub konsystencja, dostosowując je w razie potrzeby, dodając w wygniatarce wodę i olej.

 • Wypełniać formy odlewnicze

  Wypełniać formy odpowiednimi materiałami i mieszankami składników.

 • Mieszać materiał do formowania i odlewania

  Mierzyć i mieszać składniki do odlewania i formowania materiałów zgodnie z odpowiednim przepisem.

 • Ciąć glinę

  Ciąć glinę, używając już ustawionych automatycznych noży tnących w celu wytworzenia cegieł i płytek ceramicznych.

 • Dobierać rodzaje form odlewniczych

  Wybór odpowiedniego rodzaju i rozmiaru formy stosownie do danej operacji.

 • Korzystać z przyrządów pomiarowych

  Korzystać z przyrządów pomiarowych w zależności od mierzonej własności. Wykorzystywać różne przyrządy do pomiaru długości, powierzchni, objętości, prędkości, energii, siły i innych.

 • Dbać o formy odlewnicze

  Czyścić i naprawiać formy odlewnicze, np. poprzez usuwanie niedoskonałości na powierzchni.

 • Zapewniać jednolitość form

  Nadzorowanie jednorodności form; stosować urządzenia odlewnicze i narzędzia, takie jak prasa ręczna.

 • Zasilać maszynę do mieszania gliny

  Zasilać maszynę do mieszania gliny określonymi składnikami, aby uzyskać cegły i płytki.

 • Mierzyć materiały

  Mierzyć surowce przed ich załadunkiem do mieszalnika lub maszyn, zapewniając ich zgodność ze specyfikacjami.

 • Ustawiać głowicę wytłaczarki

  Ustawiać głowicę wytłaczarki za pomocą ręcznych narzędzi, instalując wymagane elementy: rdzeń, pierścienie, tłocznik i wzornik.

Source: Sisyphus ODB