Zawód operator maszyn do produkcji kopert

Operatorzy maszyn do produkcji kopert dozorują maszynę, która pobiera papier i wykonuje kolejne etapy wytwarzania kopert: tnie i zagina papier, klei go, następnie nanosi słabszy klej gatunku spożywczego na klapkę koperty, aby konsument mógł ją zakleić.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Normy dotyczące wycinania kopert

  Jakość norm produkcji w odniesieniu do produkcji kopert. Wymogi te dotyczą kształtu, czystości cięcia oraz minimalnej lub maksymalnej wysokości noży.

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

Umiejętności

 • Monitorować maszyny automatyczne

  Stale sprawdzać ustawienie i pracę maszyn automatycznych lub przeprowadzać regularne kontrole. Jeśli to konieczne, rejestrować i interpretować dane dotyczące warunków funkcjonowania instalacji i urządzeń w celu wykrycia nieprawidłowości.

 • Dbać o jakość kopert

  Sprawdzić, czy jakość łączenia, składania i klejenia jest prawidłowa w odniesieniu do wymiarów klap i kopert, prostokątności i przewężenia poprzez weryfikację materiałów i wynikowej produkcji maszyn. W razie potrzeby należy dostosować ustawienia maszyny.

 • Przeprowadzać próby testowe

  Przeprowadzać testy, stawiając system, maszynę, narzędzie lub inny sprzęt poprzez szereg działań w rzeczywistych warunkach pracy, aby ocenić jego niezawodność i przydatność do realizacji jego zadań oraz odpowiednio dostosować ustawienia.

 • Nosić odpowiednie elementy wyposażenia ochronnego

  Nosić odpowiednie i niezbędne wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne lub inne środki ochrony oczu, kaski, rękawice ochronne.

 • Monitorować taśmociąg

  Monitorować przepływ przedmiotów obrabianych na taśmie przenośnika podczas ich przetwarzania przez maszynę, aby zapewnić optymalną wydajność.

 • Zaopatrywać maszynę w odpowiednie materiały

  Zapewnienie wprowadzenia do maszyn niezbędnych i odpowiednich materiałów oraz kontrola ich umieszczania lub automatycznego podawania i pobierania części roboczych w maszynach lub narzędziach mechanicznych na linii produkcyjnej.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Posługiwać się bezpiecznie maszynami

  Sprawdzać i bezpiecznie obsługiwać maszyny i sprzęt wymagany do pracy zgodnie z podręcznikami i instrukcjami.

 • Dostosowywać ustawienia dotyczące wycinania kopert

  Upewnienie się, że zastosowano odpowiedni standard wycinania i łączenia okien. Przygotowanie poprzez podgumowanie półwyrobu suchą łatą i materiału okna podczas transportu. Dostosowanie na podstawie pozycji okna, gumy i łaty oraz poziomu równości.

 • Sprawdzać jakość papieru

  Monitorować każdy aspekt jakości papieru, taki jak jego grubość, nieprzezroczystość i gładkość, zgodnie ze specyfikacjami oraz w celu dalszej obróbki i procesów wykończeniowych.

 • Konfigurować panel sterowania maszyny

  Konfiguracja i wysyłanie poleceń do urządzenia poprzez przesyłanie odpowiednich danych wejściowych do (komputerowego) administratora danych w odniesieniu do pożądanego produktu przetworzonego.

 • Podnosić sterty papieru

  Podnosić i uzupełniać stosy arkuszy, stron, okładek na stole maszyny, aby wyrównać krawędzie i podawać do maszyny.

 • Obsługiwać maszynę do formowania kopert

  Obsługa maszyny, która formuje zwykłe i okienne koperty z rolek papieru. Podawanie stosu półfabrykatów do urządzenia za pomocą wciągnika i przeciąganie papieru przez urządzenie.

Source: Sisyphus ODB