Zawód operator maszyn do produkcji mebli metalowych

Operatorzy maszyn do produkcji mebli metalowych wykorzystują maszyny i elektronarzędzia do cięcia, kształtowania i łączenia elementów metalowych w celu wyprodukowania mebli metalowych, od wyposażenia biurowego do wyposażenia zewnętrznego. Korzystają z różnych rodzajów metali, takich jak aluminium, żelazo i stal nierdzewna, oraz z różnych rodzajów procesów, takich jak formowanie i odlewanie metali. Polerują, nanoszą warstwy ochronne, a w niektórych przypadkach dekoracyjne wykończenie na elementy metalowe. Montują i łączą elementy w celu uzyskania produktu końcowego.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Rodzaje metalu

  Właściwości, specyfikacje, zastosowania i reakcje w zakresie różnych procesów produkcji wyrobów z różnych rodzajów metali, takich jak stal, aluminium, mosiądz, miedź i inne.

 • Obróbka metali

  Proces obróbki metali w celu tworzenia pojedynczych części, zespołów lub konstrukcji wielkogabarytowych.

 • Technologie wygładzania metali

  Różne technologie stosowane do wygładzania, szlifowania i polerowania metalowych detali.

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

Umiejętności

 • łączyć metale

  Łączyć kawałki metalu za pomocą materiałów lutowniczych i spawalniczych.

 • Ciąć wyroby metalowe

  Obsługiwanie przyrządów do cięcia i pomiaru w celu wycinania/formowania kawałków metalu w podanych wymiarach.

 • Usuwać nieodpowiednie przedmioty obrabiane

  Oceniać, które wadliwie przetworzone elementy nie spełniają standardu konfiguracji i należy je usunąć oraz sortować odpady zgodnie z przepisami.

 • Nakładać warstwę ochronną

  Nakładać warstwę roztworów ochronnych, takich jak permetryna, aby chronić produkt przed szkodami, takimi jak korozja, pożar lub pasożyty, przy użyciu pistoletu natryskowego lub pędzla malarskiego.

 • Zaopatrywać maszynę w odpowiednie narzędzia

  Zaopatrywać maszynę w niezbędne narzędzia i elementy do realizacji określonego celu produkcji.

 • Obsługiwać maszyny do produkcji mebli

  Obsługiwać maszyny i urządzenia używane do produkcji części mebli i montażu mebli.

 • Konfigurować panel sterowania maszyny

  Konfiguracja i wysyłanie poleceń do urządzenia poprzez przesyłanie odpowiednich danych wejściowych do (komputerowego) administratora danych w odniesieniu do pożądanego produktu przetworzonego.

 • Zaopatrywać maszynę w odpowiednie materiały

  Zapewnienie wprowadzenia do maszyn niezbędnych i odpowiednich materiałów oraz kontrola ich umieszczania lub automatycznego podawania i pobierania części roboczych w maszynach lub narzędziach mechanicznych na linii produkcyjnej.

 • Korzystać z urządzeń spawalniczych

  Obsługiwać urządzenia spawalnicze w sposób bezpieczny; stosować techniki spawania, takie jak spawanie elektrodą otuloną lub spawanie drutem rdzeniowym.

 • Składać części metalowe

  Układać i rozmieszczać części stalowe i metalowe w celu złożenia kompletnych produktów; używać odpowiednich narzędzi ręcznych i wskaźników.

 • Konserwować maszyny do produkcji mebli

  Konserwować maszyny i urządzenia, aby zapewnić ich czystość i bezpieczeństwo. Wykonywać rutynową konserwację sprzętu i w razie potrzeby dostosowywać go za pomocą narzędzi ręcznych i elektrycznych.

 • Monitorować maszyny automatyczne

  Stale sprawdzać ustawienie i pracę maszyn automatycznych lub przeprowadzać regularne kontrole. Jeśli to konieczne, rejestrować i interpretować dane dotyczące warunków funkcjonowania instalacji i urządzeń w celu wykrycia nieprawidłowości.

 • Produkować części metalowe

  Produkować części metalowe z użyciem urządzeń, takich jak wiertarki pionowe i tokarki maszynowe.

 • Usuwać przetworzone przedmioty obrabiane

  Po obróbce usuwać poszczególne detale z maszyny produkcyjnej lub obrabiarki. W przypadku przenośnika taśmowego wymaga to szybkiego, ciągłego ruchu.

 • Podgrzewać metale

  Podgrzewać stal i metale w ogniu; dostosowywać i obsługiwać elementy regulacji ciepła w celu uzyskania odpowiedniej temperatury odlewania.

Source: Sisyphus ODB