Zawód operator maszyn do produkcji mebli z tworzyw sztucznych

Operatorzy maszyn do produkcji mebli z tworzyw sztucznych dozorują maszyny do obróbki tworzyw sztucznych, które wytwarzają elementy, takie jak krzesła i stoły z tworzyw sztucznych. Sprawdzają oni każdy otrzymany produkt, wykrywają nieprawidłowości i usuwają nieodpowiednie części. W niektórych przypadkach mogą montować różne części z tworzyw sztucznych w celu uzyskania produktu końcowego.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Rodzaje tworzywa sztucznego

  Rodzaje materiałów z tworzyw sztucznych i ich skład chemiczny, właściwości fizyczne, ewentualne trudności oraz przypadki użycia.

 • Części maszyn do formowania wtryskowego

  Części maszyny, które stapiają i wtryskują roztopione tworzywo sztuczne do form, takie jak lej zasypowy, śruba tłoczna, bęben i cylinder wtryskowy.

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

Umiejętności

 • Posługiwać się technikami formowania

  Stosować techniki formowania.

 • Składać elementy plastikowe

  Ustawiać i układać części z tworzywa sztucznego w celu montażu kompletnych produktów przy użyciu odpowiednich narzędzi ręcznych.

 • Obsługiwać maszyny do produkcji tworzyw sztucznych

  Obsługiwać maszyny i urządzenia używane do produkcji części i produktów z tworzyw sztucznych, takie jak wtryskarka, wytłaczarka lub maszyna rozdmuchowa.

 • Monitorować maszyny automatyczne

  Stale sprawdzać ustawienie i pracę maszyn automatycznych lub przeprowadzać regularne kontrole. Jeśli to konieczne, rejestrować i interpretować dane dotyczące warunków funkcjonowania instalacji i urządzeń w celu wykrycia nieprawidłowości.

 • Wydobywać wyroby z form

  Usuwać gotowe wyroby z form i poddawać je szczegółowej analizie pod kątem wad.

 • Zaopatrywać maszynę w odpowiednie materiały

  Zapewnienie wprowadzenia do maszyn niezbędnych i odpowiednich materiałów oraz kontrola ich umieszczania lub automatycznego podawania i pobierania części roboczych w maszynach lub narzędziach mechanicznych na linii produkcyjnej.

 • Konfigurować panel sterowania maszyny

  Konfiguracja i wysyłanie poleceń do urządzenia poprzez przesyłanie odpowiednich danych wejściowych do (komputerowego) administratora danych w odniesieniu do pożądanego produktu przetworzonego.

 • Usuwać przetworzone przedmioty obrabiane

  Po obróbce usuwać poszczególne detale z maszyny produkcyjnej lub obrabiarki. W przypadku przenośnika taśmowego wymaga to szybkiego, ciągłego ruchu.

 • Nakładać warstwę ochronną

  Nakładać warstwę roztworów ochronnych, takich jak permetryna, aby chronić produkt przed szkodami, takimi jak korozja, pożar lub pasożyty, przy użyciu pistoletu natryskowego lub pędzla malarskiego.

 • Wypełniać formy odlewnicze

  Wypełniać formy odpowiednimi materiałami i mieszankami składników.

 • Dbać o elementy form

  Wykonywać drobne prace naprawcze i konserwacyjne przy formach i ich częściach.

 • Konserwować maszyny do produkcji tworzyw sztucznych

  Konserwować maszyny i urządzenia do wyrobu produktów z tworzyw sztucznych, aby zapewnić ich czystość i bezpieczeństwo. Wykonywać rutynową konserwację sprzętu i w razie potrzeby dostosowywać go za pomocą narzędzi ręcznych i elektrycznych.

 • Obrabiać tworzywa sztuczne

  Obrabiać właściwości, kształt i rozmiar tworzyw sztucznych.

 • Zajmować się maszyną do formowania wtryskowego

  Obsługiwać i monitorować maszynę zawierającą śrubę, która wykonuje ruch posuwisto-zwrotny i przemieszcza surowiec do przodu, wywołując topnienie, oraz powoduje wtrysk roztopionego tworzywa sztucznego do formy.

 • Wykańczać wyroby z tworzyw sztucznych

  Wykończyć produkt poprzez szlifowanie, znakowanie i polerowanie plastikowej powierzchni.

Source: Sisyphus ODB