Zawód operator maszyn do produkcji prefabrykatów betonowych

Operatorzy maszyn do produkcji prefabrykatów betonowych dozorują maszyny stosowane do wytwarzania formowanych wyrobów betonowych. Dokonują oni smarowania, montażu i odrywania z form. Uczestniczą również w procesie mieszania cementu.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Umiejętności

 • Posługiwać się technikami formowania

  Stosować techniki formowania.

 • Dostosowywać temperaturę pieców do wulkanizacji

  Dostosowywać temperaturę pieców do wulkanizacji, ustawiając pokrętła w pozycjach odpowiadających właściwym parametrom.

 • Dobierać rodzaje form odlewniczych

  Wybór odpowiedniego rodzaju i rozmiaru formy stosownie do danej operacji.

 • Przenosić wypełnione formy odlewnicze

  Prawidłowo wymieniać wypełnione kokile, rozumieć, jak ładować formy do pieca i jak przechowywać napełniane formy na statywie.

 • Dopasowywać formy do specyfikacji produktu

  Zmieniać formy w celu dopasowania specyfikacji produktu. Przeprowadzać próby badawcze i sprawdzać odpowiednie specyfikacje.

 • Osadzać beton

  Osadzać beton z wykorzystaniem stołów wibracyjnych.

 • Przeprowadzać inspekcje partii materiałów

  Przeprowadzać inspekcje partii materiałów, zwracając uwagę na prawidłowość kolorów i mieszanek.

 • Wypełniać formy odlewnicze

  Wypełniać formy odpowiednimi materiałami i mieszankami składników.

 • Badać jakość produktów

  Stosować różne techniki w celu upewnienia się, że jakość produktu jest zgodna z normami i specyfikacjami jakościowymi. Nadzorować usterki, opakowania i zwroty produktów w różnych departamentach produkcyjnych.

 • Dbać o formy odlewnicze

  Czyścić i naprawiać formy odlewnicze, np. poprzez usuwanie niedoskonałości na powierzchni.

 • Przestrzegać norm bezpieczeństwa w kontekstach przemysłowych

  Przestrzegać procedur i norm bezpieczeństwa w kontekstach przemysłowych, głównie w przypadku maszyn.

Source: Sisyphus ODB