Zawód operator maszyn do usuwania zadziorów

Operatorzy maszyn do usuwania zadziorów ustawiają i dozorują mechaniczne maszyny przeznaczone do usuwania z metalowych obrabianych przedmiotów szorstkich brzegów albo zadziorów, przez młotkowanie ich powierzchni w celu ich wygładzenia lub przetaczania ich krawędzi w przypadku niejednakowych nacięć lub ścięć w celu ich wyrównania z powierzchnią.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

 • Części maszyn do gratowania i zaokrąglania blach

  Różne części maszyny zaprojektowane do usuwania pozostałych krawędzi przedmiotu obrabianego po obróbce i wygładzeniu, takie jak szczotka ścierna lub gratująca, bęben do gratowania, osłona odsysająca pył, silny magnes i inne.

 • Rodzaje metalu

  Właściwości, specyfikacje, zastosowania i reakcje w zakresie różnych procesów produkcji wyrobów z różnych rodzajów metali, takich jak stal, aluminium, mosiądz, miedź i inne.

 • Optymalizacja jakości i cyklu czasowego

  Najbardziej optymalna rotacja lub czas cyklu oraz ogólna jakość narzędzia lub procesów maszynowych.

 • Procesy gratowania

  Różne rodzaje procesów usuwania zadziorów z produkowanych elementów, takie jak szlifowanie, śrutowanie, wygładzanie, obróbka masowa, wykańczanie wrzecion, gratowanie elektrochemiczne, obróbka przepływem ściernym, gratowanie ręczne i inne.

 • Rodzaje szczotek do gratowania

  Rodzaje szczotek ściernych stosowanych w procesie gratowania, ich właściwości i zastosowania, takie jak szczotka skręcana drutem, szczotka rurowa, szczotka elektryczna, szczotka tarczowa, szczotka garnkowa i szczotka osadzona na trzpieniu.

Umiejętności

 • Usuwać nieodpowiednie przedmioty obrabiane

  Oceniać, które wadliwie przetworzone elementy nie spełniają standardu konfiguracji i należy je usunąć oraz sortować odpady zgodnie z przepisami.

 • Przeprowadzać próby testowe

  Przeprowadzać testy, stawiając system, maszynę, narzędzie lub inny sprzęt poprzez szereg działań w rzeczywistych warunkach pracy, aby ocenić jego niezawodność i przydatność do realizacji jego zadań oraz odpowiednio dostosować ustawienia.

 • Obsługiwać maszynę do gratowania

  Obsługiwać maszynę do obróbki metali zaprojektowaną do usuwania nadmiernych krawędzi z obrabianego detalu z zastosowaniem gratowania, procesów obróbki ściernej, monitorowanie i obsługa zgodnie z przepisami.

 • Monitorować taśmociąg

  Monitorować przepływ przedmiotów obrabianych na taśmie przenośnika podczas ich przetwarzania przez maszynę, aby zapewnić optymalną wydajność.

 • Monitorować maszyny automatyczne

  Stale sprawdzać ustawienie i pracę maszyn automatycznych lub przeprowadzać regularne kontrole. Jeśli to konieczne, rejestrować i interpretować dane dotyczące warunków funkcjonowania instalacji i urządzeń w celu wykrycia nieprawidłowości.

 • Zapewniać dostępność wyposażenia

  Upewniać się, że niezbędne wyposażenie jest zapewnione, gotowe i dostępne do użycia przed rozpoczęciem procedur.

 • Monitorować przemieszczanie się przedmiotu obrabianego w maszynie

  Monitorować przetwarzanie obrabianego przedmiotu w ruchu, takiego jak kawałek metalu lub drewna przesuwany liniowo ponad statyczną maszyną produkcyjną.

 • Konfigurować panel sterowania maszyny

  Konfiguracja i wysyłanie poleceń do urządzenia poprzez przesyłanie odpowiednich danych wejściowych do (komputerowego) administratora danych w odniesieniu do pożądanego produktu przetworzonego.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Zaopatrywać maszynę w odpowiednie narzędzia

  Zaopatrywać maszynę w niezbędne narzędzia i elementy do realizacji określonego celu produkcji.

 • Usuwać przetworzone przedmioty obrabiane

  Po obróbce usuwać poszczególne detale z maszyny produkcyjnej lub obrabiarki. W przypadku przenośnika taśmowego wymaga to szybkiego, ciągłego ruchu.

 • Wygładzać nierówne powierzchnie

  Badać i wygładzać nierówne powierzchnie stalowe i metalowe.

 • Utylizować odpady powstające w procesie cięcia

  Usuwać potencjalnie niebezpieczne odpady wytworzone w procesie cięcia, takie jak wióry, złom i kawałki, sortować je według przepisów oraz sprzątać miejsce pracy.

 • Zaopatrywać maszynę w odpowiednie materiały

  Zapewnienie wprowadzenia do maszyn niezbędnych i odpowiednich materiałów oraz kontrola ich umieszczania lub automatycznego podawania i pobierania części roboczych w maszynach lub narzędziach mechanicznych na linii produkcyjnej.

Source: Sisyphus ODB