Zawód operator maszyn kaletniczych i rymarskich

Operatorzy maszyn kaletniczych i rymarskich obsługują specjalne maszyny do produkcji przemysłowej wyrobów skórzanych. Obsługują maszyny do wykrawania, zamykania i wykańczania bagażu, torebek, wyrobów rymarskich i uprzęży. Prowadzą oni również rutynową konserwację maszyn.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Elementy wyrobów skórzanych

  Różne procedury i metody przetwarzania materiałów skórzanych i elementów wyrobów skórzanych, takie jak możliwość wytworzenia i właściwości.  

 • Funkcje maszyn

  Stosowane maszyny i urządzenia, w szczególności parametry dotyczące funkcjonowania i kalibracji zapewniające zgodność ze specyfikacjami jakościowymi i produktowymi, jak również bezpieczeństwo operatora.

 • Procesy wytwarzania wyrobów skórzanych

  Procesy, technologia i maszyny wykorzystywane w produkcji wyrobów skórzanych.  

 • Jakość wyrobów skórzanych

  Specyfikacje dotyczące jakości materiałów, procesów i produktów końcowych, najczęstszych wad skór, szybkich procedur testowych, procedur i norm dotyczących badań laboratoryjnych oraz odpowiedniego wyposażenia do kontroli jakości. 

 • Ergonomia projektów obuwia i wyrobów skórzanych

  Zasady stosowane w projektowaniu różnych stylów obuwia i wyrobów skórzanych dla uzyskania prawidłowych proporcji anatomicznych i ergonomicznych oraz wymiarów.

 • Materiały wykorzystywane do produkcji wyrobów skórzanych

  Szeroka gama materiałów używanych do produkcji wyrobów skórzanych: skóra, zamienniki skóry (materiały syntetyczne oraz sztuczne), tekstylia itp.; sposób rozróżniania różnych materiałów na podstawie ich właściwości, zalet i ograniczeń.

Umiejętności

 • Przestrzegać procedur roboczych

  Przestrzeganie procedur w miejscu pracy w sposób uporządkowany i systematyczny.

 • Korzystać z technik komunikacyjnych

  Stosować techniki komunikacji umożliwiające rozmówcom lepsze zrozumienie siebie nawzajem i dokładne przekazywanie treści w komunikatach.

 • Wykonywać pracę zespołową

  Doceniać znaczenie pracy zespołowej, budować i utrzymywać pozytywne relacje zawodowe ze wszystkimi współpracownikami w kasynie i w ramach przedsiębiorstwa. Elastyczność – stosować pozytywne i elastyczne podejście do zmieniających się priorytetów i procedur. Cechować się pozytywnym nastawieniem do zmian, chętnie podejmować się nowych zadań oraz skutecznie postępować wobec nowych metod działania. Komunikacja – dbać o zrozumiałą i skuteczną komunikację z kierownikiem kasyna, starszym kierownikiem gier oraz kierownikami gier. Prowadzić regularne spotkania z kierownikami i pracownikami oraz wspierać dwukierunkową komunikację i ciągłe doskonalenie.

 • Utrzymywać sprzęt

  Regularnie wykonywać kontrole i wszystkie wymagane działania w celu utrzymania sprawności sprzętu przed użyciem lub po użyciu.

 • Wykonywać instrukcje robocze

  Rozumienie, interpretowanie i prawidłowe stosowanie instrukcji roboczych dotyczących różnych zadań w miejscu pracy.

 • Dostosowywać się do zmieniającej się sytuacji

  Zmieniać podejście do sytuacji w oparciu o nieoczekiwane i nagłe zmiany trendów lub potrzeb i nastrojów ludzi; zmieniać strategie, improwizować i naturalnie dostosowywać się do tych okoliczności.

 • Określać cele przedsiębiorstwa

  Działać na rzecz przedsiębiorstwa i realizacji jego celów.

 • Zapewniać odpowiedni stan urządzeń

  Dbać, aby sprzęt wymagany do pracy był regularnie sprawdzany pod kątem usterek, aby rutynowe zadania konserwacyjne są wykonywane oraz że naprawy są planowane i wykonywane w przypadku uszkodzenia lub usterek.

Source: Sisyphus ODB