Zawód operator maszyn leśnych

Operatorzy maszyn leśnych prowadzą operacje przy użyciu specjalistycznego sprzętu w lesie do utrzymywania, zbierania, ekstrakcji i przekazywania drewna do wytwarzania towarów konsumpcyjnych i produktów przemysłowych.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Umiejętności

 • Obsługiwać maszyny stosowane w leśnictwie

  Obsługiwać maszyn na drogach i poza nimi w celu pozyskiwania, przekazywania i transportu drewna.

 • Wydobywać pęd odroślowy

  Odcinać pęd odroślowy, aby wspierać odrost z pozostałej części drzewa. Usuwać odcięte pędy metodami właściwymi dla danego miejsca i ilości materiału.

 • Prowadzić rutynową konserwację maszyn do cięcia drewna

  Sprawdzać, czyścić, serwisować i konserwować jednostkę napędową zgodnie z wymogami producenta i wytycznymi branżowymi. Sprawdzać elementy w zespole napędowym i konserwować układy tnące zgodnie z zaleceniami producenta, używając odpowiednich narzędzi do wymiany uszkodzonych, brakujących lub zużytych elementów. Odpowiednio zgłaszać wszelkie usterki. Wykonywać rutynową konserwację operatora, przeprowadzając kontrole przed uruchomieniem i ustawiając maszynę do ponownego montażu pił łańcuchowych i systemów tnących zgodnie z ich standardami funkcjonalnymi lub operacyjnymi.

 • Zarządzać segregacją i układaniem pozyskanego drewna

  Układać i segregować kłody, aby umożliwić łatwą ekstrakcję, w tym umiejscowienie zwaliska w strefie drewna.

 • ścinać drzewa

  Ścinać drzewa bezpiecznie i skutecznie według specyfikacji.

 • Dbać o bezpieczeństwo urządzeń

  Zachowywać bezpieczeństwo maszyn i urządzeń na budowie.

 • Oceniać jakość ściętego drewna

  Ocenić jakość ściętego drewna.

 • Identyfikować drzewa do wycinki

  Wskazywać drzewa do wycinki i ustawiać maszyny do wycinki w wymaganym kierunku w przypadku cięcia zupełnego i przerzedzania.

 • ładować drewno na ciągnik zrywkowy

  Ładowanie drewna na ciągnik zrywkowy. Transport drzew i drewna do punktu gromadzenia i ich rozładunek w celu przetworzenia.

 • Okrzesywać drzewa

  Okrzesywać drzewa, zapewniając jakość w określonych granicach.

 • Oceniać ilość ściętego drewna

  Mierzyć ilość ściętego drzewa przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Dbać o sprzęt. Rejestrować dane pomiarowe.

 • Dokonywać oprysków pestycydami

  Opryskiwanie przy użyciu pestycydów w celu kontrolowania owadów, grzybów, wzrostu chwastów i chorób.

 • Przygotowywać operacje awaryjne związane z drzewami

  Przygotowywanie i przeprowadzenie awaryjnych działań w zakresie drzew, zwykle w wyniku wypadków samochodowych, uszkodzeń spowodowanych burzami, chorób drzew lub zakażeń.

 • Przetwarzać odpady otrzymane w wyniku operacji prowadzonych na drzewach

  Przygotowywać odpady odpowiednio do specyfikacji, zakładu, stosownych przepisów i wytycznych branżowych. Przetwarzać odpady odpowiednio do ich stanu, specyfikacji i wymagań danego zakładu.

 • Poddawać drewno obróbce przy użyciu sprzętu ręcznego

  Stosować maszyny ręczne do obróbki drewna. Piłować za pomocą ręcznej piły stołowej, mechanicznie przetwarzać drewno opałowe, dzielić kołki i używać wskaźników, obieraków i rębaków.

 • Prowadzić maszyny do drewna

  Obsługa i manewrowanie maszyny do drewna w sposób bezpieczny i skuteczny, zgodnie z ograniczeniami obowiązującymi w danej lokalizacji.

 • Oceniać zagrożenia związane z wycinką i zasadzaniem lasów

  Oceniać ryzyko i zagrożenia oraz prowadzić skuteczne działania w celu zminimalizowania ryzyka i przywrócenia pierwotnego stanu drzew lub ponownego zalesienia.

 • Minimalizować wpływ na otaczające środowisko

  Minimalizować marnotrawstwo materiałów i usuwać odpady we właściwy sposób. Minimalizować uszkodzenia roślin, obiektów i okolic.

 • Wybierać metody wyrębu drzew

  Wybierać odpowiednią metodę wyrębu w odniesieniu do wielkości drzewa i jego stanu. Przestrzegać podanych specyfikacji.

Source: Sisyphus ODB