Zawód operator maszyn piekarniczych

Operatorzy maszyn piekarniczych obsługują piece z automatycznymi rolkami lub typu taśmociągu do pieczenia chleba, pieczywa cukierniczego i innych wyrobów piekarskich. Interpretują zlecenia pracy w celu określenia wypiekanych produktów oraz ilości. Ustawiają oni prędkość roboczą przenośników, czasy pieczenia i temperatury. Nadzorują proces pieczenia i utrzymują kontrolę nad działaniem pieca.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Metody stosowane w produkcji wyrobów piekarniczych

  Metody produkcji piekarskiej stosowane do wytwarzania wypieków, takich jak pieczywo na zakwasie, pieczywo przaśne, zakwas i zaczyn.

 • Składniki piekarnicze

  Surowce i inne składniki używane w wyrobach piekarskich.

Umiejętności

 • Dążyć do doskonałości w wytwarzaniu produktów spożywczych

  Należy dążyć do opracowania produktów spożywczych z jak największym naciskiem na jakość.

 • Przestrzegać przepisów w zakresie obchodzenia się z płomieniem

  Przepisy prawne i zasady organizacji dotyczące bezpiecznego przechowywania i stosowania materiałów łatwopalnych.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Ustawiać układ regulacyjny maszyn

  Konfiguracja lub dostosowywanie urządzeń sterujących maszyn w celu regulacji czynników, takich jak przepływ materiału, temperatura lub ciśnienie.

 • Monitorować poziom temperatury w procesach wytwarzania produktów mącznych

  Monitorować i regulować temperaturę na różnych etapach procesów wytwarzania produktów mącznych, takich jak fermentacja, wyrastanie ciasta i pieczenie. Przestrzegać specyfikacji lub receptur.

 • Zapewniać prawidłowe korzystanie z urządzeń piekarskich

  Używać narzędzi, maszyn i urządzeń do wytwarzania wyrobów piekarskich i mącznych, takich jak maszyny ugniatające, wyposażenie zabezpieczające, naczynia, noże, piekarniki do wypieku, krajalnice, owijki, mieszarki i urządzenia do glazurowania produktów. Utrzymywać wszystkie narzędzia w dobrym stanie.

 • Czyścić maszyny do przetwarzania żywności i napojów

  Czyścić maszyny wykorzystywane w procesach produkcji żywności lub napojów. Przygotowywać odpowiednie roztwory do czyszczenia. Przygotowywać wszystkie części i zapewniać, aby były one wystarczająco czyste, w celu uniknięcia odchyleń lub błędów w procesie produkcji.

 • Monitorować działanie maszyn

  Obserwować obsługę maszyn oraz oceniać jakość produktów, zapewniając w ten sposób zgodność z normami.

 • Sprawować kontrolę jakości nad procesem przetwarzania żywności

  Zapewniać jakość wszystkich czynników związanych z procesem produkcji żywności.

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Dokonywać pomiarów w ramach precyzyjnych operacji przetwórstwa spożywczego

  Dokonywać pomiarów mierzonych w ramach precyzyjnych zadań za pomocą odpowiednich narzędzi i sprzętu w procesie produkcji żywności i napojów.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Postępować zgodnie z harmonogramem produkcji

  Postępować zgodnie z harmonogramem produkcji z uwzględnieniem wszystkich wymagań, ram czasowych i potrzeb. W harmonogramie tym określa się, jakie poszczególne towary muszą być produkowane w każdym okresie i które odnoszą się do różnych problemów, takich jak produkcja, personel, spis inwentarza itp. Zwykle wiąże się to z produkcją, w przypadku gdy plan wskazuje, kiedy i w jakiej ilości każdy produkt będzie wymagany. Wykorzystać wszystkie informacje w rzeczywistej realizacji planu.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Zapewniać odpowiednie warunki sanitarne

  Miejsca pracy i sprzęt powinny być utrzymywane w stanie wolnym od brudu, infekcji i chorób, usuwając odpady, śmieci i zapewniając odpowiednie czyszczenie.

 • Czuć się swobodnie w niebezpiecznym otoczeniu

  Zachowywać swobodę w niebezpiecznych środowiskach, takich jak narażenie na kurz, obracające się urządzenia, gorące powierzchnie, obszary zamrażalni i chłodni, hałas, mokre podłogi i ruchome urządzenia dźwigowe.

 • Stosować procedury higieniczne w ramach przetwórstwa spożywczego

  Zapewnienie czystej przestrzeni roboczej zgodnie z normami higienicznymi w przemyśle przetwórstwa spożywczego.

 • Zarządzać procedurami przestawiania produkcji

  Planować na czas i nadzorować operacje przestawiania i związane z tym działania, aby pomyślnie realizować wymagany harmonogram produkcji.

 • Zajmować się piecami piekarniczymi

  Obsługiwać piece, w których wykorzystuje się odpowiedni system termiczny do pieczenia różnego rodzaju ciasta, oraz wykonywać konserwację sprzętu, aby zapewnić efektywną i prawidłową eksploatację.

 • Wypiekać wyroby

  Wykonywać wszystkie czynności związane z pieczeniem, takie jak przygotowywanie pieca, ładowanie produktów i wyładowanie wyrobów piekarniczych.

 • Zarządzać procesem obróbki cieplnej

  Stosować obróbkę cieplną w celu przygotowania i konserwacji półgotowych lub gotowych artykułów spożywczych.

 • Radzić sobie z wysokimi temperaturami

  Radzić sobie z wysokimi temperaturami przy utrzymywaniu koncentracji i wydajności w trudnych warunkach.

Source: Sisyphus ODB