Zawód operator maszyn przędzalniczych

Operatorzy maszyn przędzalniczych wytwarzają przędze, zwoje i inne włókna w wyniku obsługi maszyn do przędzenia, skręcania, nawijania i rolowania. Zajmują się surowcami, przygotowują je do procesu przędzenia oraz używają do tego celu maszyn. Prowadzą oni również rutynową konserwację maszyn.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Rodzaje gwintów

  Rodzaje gwintów, takie jak gwint ujednolicony, gwint metryczny, gwint kwadratowy, gwint ACME, gwint przyporowy oraz ich cechy i zastosowania. 

Umiejętności

 • Ustawiać prędkość maszyn produkcyjnych

  Określać odpowiednią prędkość, przy której maszyna produkcyjna powinna działać, aby zapewnić wymaganą produkcję w procesach wytwarzania.

 • Zapewniać zgodność ze standardami pracy

  Utrzymywać zgodność ze standardami pracy w celu usprawniania i poszerzania zakresu umiejętności i metod pracy.

 • Ciąć włókna

  Po zakończeniu nawijania włókna, ciąć włókno, aby zwolnic przedmiot obrabiany.

 • Usuwać wadliwe wyroby

  Usuwać wadliwe materiały z linii produkcyjnej.

 • Dostosowywać stopień napięcia włókien

  Regulować napięcie włókien do nawijania. Uważać, aby włókno nie było tak luźne, że powodowałoby nierówności w obrabianym przedmiocie, ani tak napięte, że wprowadzałoby to odkształcenia we włóknie lub obniżało współczynnik włókien do niedopuszczalnie niskiego poziomu.

 • Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo w sektorze wytwórczym

  Zapewniać zdrowie i bezpieczeństwo personelu podczas procesu produkcyjnego.

 • Pobierać próbki do analizy

  Zbierać próbki materiałów lub produktów do analizy laboratoryjnej.

 • Ustawiać układ regulacyjny maszyn

  Konfiguracja lub dostosowywanie urządzeń sterujących maszyn w celu regulacji czynników, takich jak przepływ materiału, temperatura lub ciśnienie.

 • Monitorować działanie maszyn

  Obserwować obsługę maszyn oraz oceniać jakość produktów, zapewniając w ten sposób zgodność z normami.

 • Utrzymywać sprzęt

  Regularnie wykonywać kontrole i wszystkie wymagane działania w celu utrzymania sprawności sprzętu przed użyciem lub po użyciu.

 • Wytwarzać przędzę z włókien odcinkowych

  Wykonywać operację, monitorowanie i konserwację maszyn oraz procesów w celu wytwarzania przędzy z włókien odcinkowych.

 • Zajmować się przędzarkami

  Obsługiwać przędzarki, utrzymując wydajność i produktywność na wysokich poziomach.

 • Zaopatrywać maszynę w odpowiednie narzędzia

  Zaopatrywać maszynę w niezbędne narzędzia i elementy do realizacji określonego celu produkcji.

 • Rozwiązywać problemy związane z awarią sprzętu

  Określać, raportować i naprawiać uszkodzenia i awarie sprzętu; konsultować się z przedstawicielami i producentami z branży w celu pozyskania części naprawczych i zamiennych.

 • Dokonywać pomiaru przędzy

  Być w stanie zmierzyć długość i masę przędzy, aby ocenić jakość niedoprzędu, taśmy i przędzy w różnych systemach pomiarowych. Można również konwertować na różne systemy numeracji, takie jak tex, Nm, Ne, denier itp.

Source: Sisyphus ODB