Zawód operator maszyn rolniczych

Operatorzy maszyn rolniczych obsługują specjalistyczny sprzęt i maszyny do produkcji rolnej i utrzymania krajobrazu.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy ruchu drogowego

  Rozumienie przepisów ruchu drogowego i zasad drogowych.

 • Herbicydy

  Rodzaje cech chemicznych herbicydów oraz ich szkodliwy wpływ na ludzi i środowisko.

 • Pestycydy

  Rodzaje właściwości chemicznych pestycydów oraz ich niekorzystny wpływ na ludzi i środowisko.

 • Zwalczanie chorób roślin

  Rodzaje i cechy chorób roślin i upraw. Różne rodzaje metod kontroli, działania z wykorzystaniem metod konwencjonalnych oraz biologicznych, z uwzględnieniem rodzaju rośliny lub uprawy, warunków środowiskowych i klimatycznych oraz przepisów BHP. Magazynowanie i przeładunek produktów.

 • Narzędzia mechaniczne

  Rozumienie maszyn i narzędzi, w tym ich konstrukcji, sposobów użytkowania, naprawy i konserwacji.

Umiejętności

 • Identyfikować właściwości roślin

  Określać i klasyfikować cechy upraw. Rozpoznawać różne rodzaje cebulek według nazwy, sortymentu oraz oznakowania pola i zapasów.

 • Pracować w zespole pracującym na lądzie

  Współpracować z innymi członkami zespołu zajmującego się maszynami rolniczymi w zakresie usług dotyczących produkcji rolnej i kształtowania krajobrazu.

 • Holować narzędzie połączone z traktorem przy użyciu wału odbioru mocy

  Holowanie przy wykorzystaniu ciągników wyposażonych w wał odbioru mocy.

 • Obsługiwać maszyny rolnicze

  Obsługa zmotoryzowanego sprzętu rolniczego, w tym ciągników, pras, opryskiwaczy, pługów, kosiarek, kombajnów, sprzętu do robót ziemnych, ciężarówek oraz sprzętu do nawadniania.

 • Realizować instrukcje

  Być w stanie wdrażać instrukcje pisemne oraz ustne.

 • Rozprowadzać nawóz

  Rozprowadzać roztwory nawozów w celu zwiększenia wzrostu roślin.

 • Przeprowadzać zbiory

  Kosić, zbierać lub ścinać produkty rolne ręcznie lub przy użyciu odpowiednich narzędzi i maszyn. Brać pod uwagę odpowiednie kryteria jakości produktów, zalecenia dotyczące higieny i stosować odpowiednie metody.

 • Zajmowanie się produktami chemicznymi do gleby i roślin

  Zajmowanie się produktami chemicznymi do gleby i roślin obejmuje oczyszczanie sprzętu do rozrzutu i rozpylania, mieszanie chemikaliów, przygotowywanie pestycydów i herbicydów do rozpylania oraz przygotowanie nawozów do rozrzutu.

 • Zbierać uprawy okrywowe

  Wysiewać lub zbierać uprawy okrywowe, takie jak lucerna.

 • Rozumieć instrukcje

  Mieć zdolność do rozumienia pisemnych i ustnych instrukcji.

Source: Sisyphus ODB